Offentliggjort den: 10. januar 2024

Skrab sneen væk

Vinteren viser stadig tænder. Sibirisk kulde og regionalt med store mængder sne. En række vildtarter vil nyde godt af en håndsrækning til fødesøgningen lige nu.

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Flemming Østergaard, Niels Søndergaard og Lene Midtgaard

Når vejret pludselig viser sig fra sin kolde side, er der mange, som gerne vil give vildtet en håndsrækning. Som udgangspunkt, er sneen i sig selv ikke et problem for vores vildt,  i mange tilfælde, kan de godt selv skrabe sneen væk.

Men i situationer, som vi oplever i år, hvor der i visse egne af landet er faldet store mængder sne, vil det være til gavn for både hjortevildtet og vores markvildtarter, at skrabe sneen væk i spor fra kortslåede græsbræmmer og vintergrønne marker.

Indsatsen med at skrabe sneen væk, bliver især vigtig, hvis der begynder at komme store udsving i temperaturen. En vekslen mellem plus- og minusgrader vil medføre, at der kommer skorpe på sneen, som især agerhøns og fasaner, vil få svært ved at skrabe væk.

Agerhøns og fasaner opsøger gerne opstillede fodertønder med eksempelvis hvede, men spontan fodring af hjortevildt uden tilvænning er en skidt ide.

En af de bedste måder at sikre vildtet en håndsrækning i de kolde måneder, er ved at  anlægge grønne eller frørige vildtagre, eller ved at anlægge striber som holdes kortslåede hele sæsonen igennem. Disse arealer, vil sørge for, at der sæsonen igennem er føde, med masser næring til hjortevildt, harer og hønsefugle.