Offentliggjort den: 08. juli 2024

Regulering af rævehvalpe i juli og august

Bemærk, at tidsrummet for regulering af rævehvalpe i juli og august blev ændret fra januar 2023.Regulering kan ske fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang.

Tekst: Jesper Kjær Illemann

I egne hvor ræv gør skade på den øvrige fauna, tillader Vildtskadebekendtgørelsen regulering af rævehvalpe fra 1. juli til 31. august. Afgørelse om regulering ligger hos lodsejer eller bruger (forpagter) af pågældende ejendom.

Tidligere var det muligt at regulere rævehvalpe fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. Ændringen af tidsrummet er i øvrigt gældende for regulering af en række andre pattedyrarter, herunder invasive, og er dermed ensrettet, når der er tale om regulering uden forudgående tilladelse. Mårhund, vaskebjørn og vildsvin kan fortsat reguleres hele døgnet uden forudgående tilladelse.

Betingelser for regulering af ræv, uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen, findes i Vildtskadebekendtgørelsens §5.Det anbefales at søge lovgivningen via Danmarks jægerforbunds hjemmeside, hvor man til enhver tid finder opdateret, gældende tekst i sin helhed.