Offentliggjort den: 15. april 2024

Nye procedurer for gæstejagttegn

Politiets Administrative Center indfører ny procedurer for samtykke til gæstejagttegn, for at sikre at udenlandske jægere opfylder samme vandelskrav som danske jægere. Med de nye sagsbehandlinger opfordrer Miljøstyrelsen til at søge i god tid.

Tekst: Søren Vendelbo
Foto: Niels Søndergaard

Hvis man ønsker at gå på jagt i Danmark uden at være bosiddende i landet, skal man forinden indhente et gæstejagttegn hos Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen indhenter derefter samtykke hos Politiets Administrative Center (PAC), inden gæstejagttegnet udstedes. For at sikre at udenlandske ansøgere også opfylder vandelskravene, har PAC ændret proceduren for samtykke af gæstejagttegn, og det kan i nogle sammenhænge give længere behandlingstider.

- Når vi ændrer processen, er det for at sikre, at de personer, der søger gæstejagttegn, opfylder de samme vandelsmæssige krav, som enhver anden, der ansøger om samtykke eller tilladelse til at besidde våben i Danmark, fortæller sektionsleder Mette Lauridsen fra PAC.

Indtil nu har PAC’s samtykke til gæstejagttegn baseret sig på de informationer der fremgår af de danske systemer. Det laves der nu om på, så også udenlandske jægere får tjekket bl.a. straffeattest, før de modtager samtykke til gæstejagttegn.

Hos danske statsborgere indhentes straffeattesten automatisk i PAC, men det gælder ikke for udlændinge og udenlandsdanskere bosiddende uden for EU.

- Danske statsborgere, som er bosat uden for EU, og ansøgere, der ikke er danske statsborgere, skal være opmærksomme på, at vi vil anmode om en straffeattest, hvilket i nogle tilfælde kan gøre sagsbehandlingen længere end tidligere, siger Mette Lauridsen.

PAC vil altså i nogle tilfælde anmode om straffeattest fra bopælsland eller direkte hos ansøgeren, hvilket kan give forlænget behandlingstid af samtykke. Straffeattester til ansøgning om samtykke til gæstejagttegn må som udgangspunkt ikke være ældre end tre måneder.

Søg i god tid

Hos Miljøstyrelsen er man blevet gjort opmærksom på de nye procedurer, og kontorchef Jens Skovager opfordrer i den sammenhæng til, at man ansøger i god tid, hvis man har jagtplaner i Danmark.

- Behandlingstiden for gæstejagttegn, som tidligere har været meget kort, vil antageligt blive længere, hvorfor vi opfordrer alle til at begynde ansøgningsprocessen i god tid, siger Jens Skovager fra Miljøstyrelsen.

PAC forventer, at de nye procedurer er trådt i kraft inden sommer 2024.

Sådan ansøger man

Når man som udenlandsk jæger ønsker at ansøge om et dansk gæstejagttegn, skal man være opmærksom på, at et gæstejagttegn er et midlertidigt jagttegn, der kun gælder for indeværende jagtår.

Når Miljøstyrelsen har behandlet ansøgningen og jagttegnsafgift er betalt, skal politiet skal give samtykke til, at Miljøstyrelsen må udstede jagttegnet. Har du haft gæstejagttegn i det seneste jagtår, vil du desuden blive bedt om at indberette vildtudbytte for det seneste jagtår.

Når du ansøger om et gæstejagttegn hos Miljøstyrelsen skal du - udover at udfylde navn, adresse, mv. - huske at vedhæfte dokumentation med f.eks. kopi af jagttegn, kopi af våbentilladelse, kopi af buejagttilladelse, mv. Sørg derfor for at tage digitale kopier af disse dokumenter, så du kan have dem ved hånden og klar, når du skal ansøge om et gæstejagttegn.

Husk, at gæstejægere har pligt til at indberette vildtudbytte for det seneste jagtår. Man kan ikke fortryde betalingen af jagttegnsafgiften, når den først er gennemført, og man kan ikke søge om gæstejagttegn, hvis man allerede bor i Danmark.