Offentliggjort den: 28. februar 2024

Natur- og vildtpleje efter vildtets krav

Mange lodsejere ser gerne en bred fauna og mere vildt og natur på deres jord. Ikke kun for jagtens skyld, men fordi stærke bestande og varieret natur er klare sundhedstegn i landbrugslandets økosystemer. Men ofte kræver det at vi hjælper naturen en smule på vej. Og det behøver hverken at være besværligt eller dyrt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Når lodsejeren skal i gang med vildtpleje på sin bedrift, kan det virke som en kompliceret sag i forhold til lovgivningen. Samtidig er området fyldt med misforståelser, som kun gør stoffet endnu mere kompliceret. Danmarks Jægerforbund vil gerne hjælpe med at udrede trådene, så du lettere kan komme godt i gang.

Det, vildtpleje på bedriften i bund og grund handler om, er at udbygge eller genetablere variation i landskabet. Så længe man har fokus på det, og samtidig har en klar idé om hvor man gerne vil hen med sin indsats, så skal man nok nå i mål. Sværere er det heller ikke.

Én af de vigtigste pointer er at man skal fokusere på hvilke arter det er, man gerne vil tilgodese, og derfra arbejde på at opfylde disse arters krav til levesteder. Vildtarternes krav til deres levesteder ændrer sig løbende hen over året, og det skal man selvfølgelig indtænke. Der findes ingen metode eller frøblanding, der tilgodeser alle vildtarter lige meget. Derfor er det afgørende, at man træffer nogle valg.

Dog stiller alle arter tre grundlæggende fælleskrav. Det drejer sig om læ og dækning, føde og ro. Hvor meget læ og dækning, hvilken føde og hvor meget ro de enkelte arter så kræver - ja, det er selvfølgelig individuelt.

Du kan høre mere i filmen herunder og blive inspireret af vores mange faktaark om natur og vildtpleje, som giver gode råd om bl.a. etablering af småbiotoper, plantning i det åbne land, vildtstriber, stenbunker og meget mere.