Offentliggjort den: 12. marts 2024

Massiv opbakning til jagt i Danmark

91 pct. af danskerne ser positivt på jagt i Danmark, hvilket er den højeste accept af jagt i hele Europa.

Tekst: Carsten Riis Høeg
Foto: Niels Søndergaard

I en undersøgelse af befolkningens holdning til jagten i Danmark som Danmarks Jægerforbund står bag, har 91 pct. af de adspurgte danskere svaret, at de accepterer, at der bliver gået på jagt i Danmark. Tallet ligger på linje med sidste års undersøgelse.

Andelen af ”Ved ikke” svar blevet lidt mindre i forhold til en tilsvarende undersøgelse i 2023, hvilket må ses som et udtryk for, at endnu flere tager stilling til jagten i Danmark.

Formanden for Danmarks Jægerforbund er begejstret for resultatet.

- Vi er utroligt glade for, at der er en så udbredt accept af jagten. Det viser, at der er stor forståelse for, at jagten og jægernes rolle i forhold til naturforvaltningen, siger formanden for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen.

- Når man tænker på, at der kun er 3 pct. af befolkningen, der går på jagt, lover det godt for fremtidige generationers mulighed for at gå på jagt, at der blandt den øvrige befolkning er så stor accept af jagten, tilføjer han.

I 2023 foretog Danmarks Jægerforbund en tilsvarende undersøgelse, hvor 90,4 pct. svarede, at de så positivt på jagten i Danmark. Det er altså lykkedes at fastholde den høje accept i befolkningen, som er den højeste accept målt i Europa.