Offentliggjort den: 13. juni 2024

Markvildtindsats bidrager med viden

Som en del af markvildtindsatsen 2020-2023, drevet af Danmarks Jægerforbund, har man undersøgt bl.a. blomsterstribers betydning for f.eks. bestøvende insekter, harer og agerhøns.

Det kan knibe for bier og andre insekter at finde føde, redepladser og overvintringspladser i det dyrkede land, men det er ikke kun insekterne, der er for lidt plads til. Harer og agerhøns mangler også levesteder, og overordnet set er de i tilbagegang. Der bliver længere og længere imellem, at der løber en flok agerhøns ud foran landmandens traktor, men heldigvis kan udviklingen vendes. Harer, agerhøns og andet vildt har brug for sammenhængende arealer, hvor de kan finde egnede levesteder, ganske som insekterne.

Flere af de tiltag, der gavner harer og agerhøns, er også gavnlige for insekterne, og derfor gik Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund sammen om den del af markvildtprojektet, hvor der blev lavet registreringer af markvildt og insekter fra 2021-2023. Frivillige i jægerforbundet stod for registrering af harer og agerhøns, mens Danmarks Biavlerforening tog sig af registrering af insekter.

Ser man på resultaterne fra alle tre forsøgsår er det tydeligt, at blomsterstriber i agerlandet har stor værdi for insekter og vildt, især om sommeren og sensommeren, hvor der nogle steder er meget lidt føde at hente. Om foråret kan flerårige blomsterstriber have værdi, men der er generelt flere vilde blomster om foråret end senere på sæsonen. Skal man vælge mellem at prioritere en indsats om foråret eller senere på sæsonen bør sommer og sensommer prioriteres, men det må også komme an på det aktuelle område. Her kan man med fordel vurdere, hvornår på året, der mangler føde og hvor.

Danmarks Jægerforbunds chefkonsulent inden for natur og vildtpleje, Jakob Bermann Nielsen, anbefaler at man sørger for at tænke i helheder sådan, at man sikrer føde og skjul til vildtet hele året rundt:

- Man bør altid vælge at placere sine tiltag i forbindelse med eksisterende landskabselementer. Skab komplette levesteder, undgå pesticider og gødning og tænk over strukturen, så der skabes et lysåbent plantedække. Vælg flerårige blandinger med lang blomstring, og omlæg årligt maksimalt 30-50 pct. af hver blomsterstribe, siger Jakob Bergmann Nielsen.