Offentliggjort den: 23. april 2024

Kirsten Skovsby genvalgt til Friluftsrådets bestyrelse

På årets generalforsamling i Friluftsrådet i weekenden var der kampvalg til bestyrelsen, hvor syv medlemmer var på valg til i alt fem poster. DJ's repræsentant sikrede sig genvalg for yderligere to år. Hun opfordrer jægerne til at dyrke det lokale sammenhold mellem organisationerne.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Friluftsliv for alle! Sådan lød ét af Kirsten Skovsbys centrale argumenter, da hun i lørdags var på valg for endnu en toårig periode i Friluftsrådets bestyrelse. Det skete under den årlige generalforsamling, som denne gang fandt sted kursuscenter Knudshoved ved Nyborg, hvor Kirsten Skovsby genopstillede som Danmarks Jægerforbunds repræsentant. Ud af bestyrelsens i alt elleve pladser var de fem på valg, og eftersom der var syv kandidater, blev der tale om et kampvalg - et kampvalg, som Skovsby og dermed jægerforbundet kunne trække sig sejrrigt ud af.

På billedet herover ses Kirsten Skovsby sammen med DJ-formand Claus Lind Christensen efter afstemningen.

- Friluftsliv for alle er vel det mindste, vi kan bede om i en rig natur. Det er det, vi skal arbejde på at udvikle og udvide. Der skal fokus på det lokale friluftsliv, for det er netop dér, hvor relationer skabes, siger Kirsten Skovsby om sine visioner for den kommende valgperiode.

Især grundtanken om den lokale forankring vægter tungt for Kirsten Skovsby:

- Det er for mig at se Friluftsrådets vigtigste opgave at få det lokale niveau til at fungere godt inden for rammerne af Rådets politikker og holdninger. Derfor skal vi helst have jægerne til at engagere sig lokalt - ikke kun når det handler om jagtlige interesser, men også om friluftslivet generelt. Sørg for at få skabt et lokalt sammenhold mellem organisationer, der i bund og grund har ens interesser for et sundt og åbent friluftsliv, understreger hun og leverer en grundlæggende pointe:

- Det er jo netop relationerne, der gør at vi får forståelse for hinanden. Især der, hvor vi er forskellige.

Friluftsrådet er paraplyorganisation for friluftslivet, som varetager det samlede friluftslivs interesser, og som bl.a. har et sæde i Vildtforvaltningsrådet. Der er tale om en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler mere end 80 organisationer - heriblandt Danmarks Jægerforbund. Generalforsamlingen med repræsentanter fra alle medlemsorganisationer er Friluftsrådets øverste myndighed.