Offentliggjort den: 16. maj 2024

Jæger og landmand får klimapris

Stor indsats for beplantninger og anden vildtpleje - f.eks. i form af flerrækkede læhegn og blomsterstriber - har sikret jæger og landmand Lorens Peter nystiftet klimapris.

Tekst og Foto: Hans Kristensen

Sønderborg Kommune og Project Zero, som er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at understøtte kommunens målsætninger om klima og biodiversitet, uddelte i år for første gang deres nyindstiftede klimapris. Den gik til jæger og landmand Lorens Peter Lorenzen fra Avnbøl, der i finalen vandt foran en affaldsindsamler, en genbrugsentusiast og en ildsjæl, der havde optimeret energiforbruget i sin bolig gennem teknologiske løsninger.

Lorens Peter blev med titlen anerkendt for sin mangeårige indsats på slægtsgården Tingvejgård med godt 100 hektar jord, som han drev indtil for to år siden, og som sønnen Kresten nu har overtaget. Her var teknologien også med til at trække sejren hjem, bl.a. i form af en målrettet overgang til LED-staldbelysning og brug af solceller. Men det var i endnu højere grad indsatsen for beplantninger og anden vildtpleje, der sikrede, at prisen kom i hus.

- Jeg er landmand, men også jæger, og det betyder, at jeg er meget opmærksom på at udnytte de muligheder, der er for at skabe mere natur på ejendommen, forklarer Lorens Peter Lorenzen, der er formand for Avnbøl Jagtforening, og som tidligere også har været meget aktiv på regions- og kredsniveau i Danmarks Jægerforbund.

På Tingvejgård har indsatsen blandt andet bestået i, at der er plantet flerrækkede læhegn og etableret vildtplantninger. Desuden udsås der blomsterstriber og vildtagre, og der arbejdes med udlægning af den såkaldte bestøverbrak, som en måde at fremme naturværdien på, der kan integreres i den samlede markdrift.

- Vi har gjort erfaringer, og set hvad der virker her. Men det kan være helt andre tiltag, der virker andre steder. Det vigtigste er, at man som landmand kigger på sit markkort, finder de punkter, hvor det er vådt eller svært at komme til med sprøjtebom og andre redskaber, og så bruger dem til at give naturen lidt plads, lyder det fra klimaprisvinderen, der selv fortsætter indsatsen på Tingvejgård:

- Når man vinder sådan en pris, giver det blod på tanden til at gøre mere, og det er næste generation heldigvis helt med på, forklarer Lorens Peter Lorenzen, der bl.a. har planer om, at der nu skal etableres insektvolde på ejendommens jorder.