Offentliggjort den: 28. maj 2024

Hvad mener partierne om jagt og natur?

Valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024 har stor betydning for, hvilken retning vigtige emner som naturforvaltning, landbrug og jagt bevæger sig i. Jæger har spurgt de danske kandidater om deres holdninger.

Tekst: Johannes Bojesen

Et udkast til EU’s fælles biodiversitetsstrategi fik i 2020 nakkehårene til at rejse sig hos mange jægere: 30 procent af unionens areal skulle fremover være beskyttet natur, heraf skulle 10 procent være stærkt beskyttet. Samtidig var jagt – på linje med bl.a. minedrift – nævnt som en aktivitet, der ifølge forslaget ikke skulle forekomme i de strengt beskyttede områder. Var et jagtforbud i 10 procent af Danmarks areal på trapperne? Og hvordan skulle begreberne ”beskyttet” og ”stærkt beskyttet” forstås?

Flere politikere beroligede jægerne med, at der kun var tale om et forslag, og ordet ”jagt” blev senere pillet ud af dokumentet. Men diskussionen satte fokus på, at en stor del af den lovgivning, der vedrører naturforvaltning, biodiversitet og jagt i Danmark, langt hen ad vejen defineres i Bruxelles.

Hos Danmarks Jægerforbund har arbejdet i forhold til EU derfor høj prioritet. For tiden er der særligt fokus på EU’s kommende Naturgenopretningsforordning og den store reform af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP), der skal være klar i 2028. Det er vigtigt at være på forkant af udviklingen, f.eks. ved i god tid at etablere kontakt til relevante politikere og ministre for at høre, hvordan jægerne kan spille en rolle i det fremtidige arbejde for at skabe mere og bedre natur.

Vi har stillet fem spørgsmål til partiernes spidskandidater, hvor vi hører om deres holdning til jagt og natur, og om de mener, at jægerne spiller en rolle i den fremtidige naturforvaltning. Besvarelserne har vi gengivet i en artikel, bragt i fjerde udgave af årets Jæger, samt online her: