Offentliggjort den: 30. april 2024

Hjortevildtdøgn gav bred støtte til adaptiv forvaltningsplan for då- og kronvildt

De regionale hjortevildtgrupper er indstillede på at teste adaptiv forvaltning af då- og kronvildt for at sikre en sundere forvaltning af då- og kronvildt. DJ bakker op og følger processen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Claus Lind Christensen

Forleden kunne Miljøstyrelsen via en nyhed på mst.dk fortælle om erfaringer fra det såkaldte Hjortevildtdøgn, som fandt sted ved Grenå den 8. og 9. april 2024. Her var op mod 100 repræsentanter for de tolv regionale hjortevildtgrupper mødt op for at drøfte en problemformulering og virkemidler som grundlaget for en adaptiv forvaltningsplan for hjortevildt i Danmark. Der var stor diskussionslyst blandt deltagerne, og som udgangspunkt var der stor enighed blandt flertallet af deltagerne.

- Det er med stor tilfredshed, jeg kan konstatere, at deltagerne var både meget kompetente og disciplinerede i diskussionerne, og at alle tog opgaven virkelig seriøst, udtaler Jan Eriksen, som er formand for både Vildtforvaltningsrådet (VFR) og for den Nationale Hjortevildtgruppe, i en nyhed på mst.dk.

Jan Eriksen tilføjer, at man i Danmark efterhånden har diskuteret hjortevildtforvaltning gennem flere årtier uden at finde en løsning på de problemer, som præger udviklingen i bestandene.

- Men nu oplever jeg en vilje og et engagement på tværs af interesser og organisationer, som lover godt for arbejdet med en ny, adaptiv forvaltningsplan.

I Danmarks Jægerforbund, som også havde repræsentanter med i drøftelserne under Hjortevildtdøgnet, er man grundlæggende positivt indstillet overfor den adaptive tilgang i en forvaltningsplan:

- Vi følger, bidrager og bakker op om processen med udarbejdelse af den adaptive forvaltningsplan for då- og kronvildt, og ser frem til at sætte forsøgsområderne i søen, hvor man kan arbejde med lokal/regional samforvaltning i praksis, lyder det fra formanden for jægerforbundets hjortevildtsudvalg, Torben Schulz Jensen.

Det er miljøminister Magnus Heunicke (S), som har bedt VFR om at udarbejde et forslag til en bæredygtig forvaltning for de danske bestande af dåvildt og kronvildt. I den forbindelse har Den Nationale Hjortevildtgruppe besluttet at udarbejde et forslag til en adaptiv forvaltningsplan for disse arter.

Adaptiv forvaltning er en forvaltning, som løbende justeres ud fra tilsigtede og målte effekter. En adaptiv forvaltning betyder, at der fastsættes konkrete mål for forvaltningen, så de besluttede forvaltningstiltag løbende kan vurderes og ændres med den aktuelle situation for eksempelvis hjortevildtet. På den måde kan den lokale/regionale forvaltning hele tiden bidrage til opnåelse af de nationale målsætninger.