Offentliggjort den: 23. april 2024

Book gratis temaaftener om regulering med de invasive arter som omdrejningspunkt

Alle jagtforeninger i Danmarks Jægerforbund kan benytte en bred vifte af tilbud - heriblandt ikke mindst muligheden for gratis foredrag og kurser.

Tekst: Jesper Kjær Illemann

Vi tilbyder f.eks. at arrangere en temaaften om regulering. Vi ser på de generelle regler for regulering og inddrager viden om praktisk indsats over for invasive arter. Deltageren vil efterfølgende have et godt kendskab til de lovgivningsmæssige rammer og det praktiske håndværk som til sammen kan føre til succes med både jagt og regulering.

En anden oplagt mulighed er at vi afholder et kursus i bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn. Kurset, som har en varighed af fem timer, involverer også udendørs gennemgang af fældetyper og deres anvendelse. Deltagerne sikres vigtig viden om regulering og herunder praktisk bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn. Kursisten vil efterfølgende kunne gennemføre en effektiv bekæmpelse med afsæt i gældende regler samt danske og udenlandske erfaringer med arterne.