Offentliggjort den: 20. marts 2024

Frie rammer, anerkendelse og fællesskabet i fokus

Kredsmøde, Kreds 1: Lørdag den 16. marts samledes 120 nordjyder til kredsmøde i Sport & Kulturcenter Brovst.

Tekst og Foto: Mette Marquardsen

Kredsformand Grethe Jakobsen blev som eneste kandidat til posten genvalgt. I sin takketale fortalte hun, at hun flittigt bruger diktafon-funktionen på telefonen for at være effektiv. At det så nogle gange lander i et: Med venlig hilsen ”crazy”- og ”krigs”- formand, fik latteren til at runge blandt de 120 deltagere til årsmødet, da hun kom med indrømmelsen efter at være blevet genvalgt.

Formandens beretning

Der var sat en time af til morgenkaffe og snak, i det store mødelokale i Sport & Kulturcenter Brovst, inden jagthornsblæserne blæste til samling og Grethe Jakobsen kunne byde velkommen og indledte årsmødet med en fælles mindehøjtidelighed for de jagtkammerater, der ikke er blandt os mere.

Grethe Jakobsen startede sin formandsberetning med at gøre status over medlemstallet på i alt 12.466, hvor de 11.960 er fordelt i kredsens 118 jagtforeninger. De øvrige 506 er direkte medlemmer, en fordobling siden sidste periode, hvilket skyldes det flotte arbejde for jagttegnskursisterne.

- Det ser nu ud til der endelig er hul igennem og vi inden for overskuelig tid, får det længe ønskede interaktive kort, med jagtforeninger, fortalte Grethe. Kortet vil gøre det lettere for nyjægere, eller tilflyttere, at finde de nærmeste jagtforeninger og forhåbentlig melde sig ind der.

På årets formandsmøde havde især hovedbestyrelsens arbejde med Natursyn og den nye frivillighedspolitik fyldt.

- Jeg ser gerne at frivillighedspolitikken er en bred ramme at arbejde i, og dermed er med til at værne om de frivillige, frem for stramme beskrivelser. Vores strategi God jagt i generationer og retning fra HB burde være beskrivelse nok.

Oprydning, fokusområder og ros

Efter en oprydning, i opgaverne i kredsbestyrelsen, og et fokus rettet mod God jagt i generationer, har kredsen nu kun 4 fokusområder: Koordinatorernes arbejde, Hr. og Fru Danmark arrangementer, Juniorarbejdet og bestandsovervågning.

Det skinnede igennem at Grethe Jakobsen brænder for arbejdet og er meget stolt af medlemmernes engagement.

Kredsbestyrelsen har også vendt, om deltagelse i alle årsmøder i kredsens 11 jægerråd, giver den værdi det skal. Så året 2023 har været et prøveår, hvor formanden har besøgt bestyrelserne i stedet.

Hun fortalte også om det gode samarbejde med Naturstyrelsen, hvor der blandt andet har været afholdt et stort familiearrangement ved Vester Vandet i Thy og en krondyrjagt for nye riffeljægere i Råbjerg Mose, samt mange jagtdage for medlemmer i de tre distrikter.

Stor ros til alle

- Vi er så heldige at vi har sindssygt dygtige koordinatorer i vores kreds og en meget engageret tovholder på juniorjægerarbejdet. Ganske simpelt et imponerende stykke arbejde.

Og så var der igen stor ros for kredsens engagement i vildttællinger, hvor der i dag er hele 42 tællelaug og flere på vej. Indsatsen kan dog styrkes ved at alle også husker vinge og tandindsamlingen samt indberetning over app.

I 2023 har der også været bump på vejen, som Grethe Jakobsen udtrykte det, imens hun skelede ned til direktør Karen Friis og formand Claus Lind Christensen, og sagde:

- Jeg har en opfordring til administrationen og hovedbestyrelsen: Sænk farten.

Danmarks Jægerforbunds natursyn

Efter kredsformanden beretning blev regnskabet gennemgået af kredskasserer Regnar Bæk, der også kunne komme med lidt økonomiske tips vedrørende kommunale tilskud til mårhunderegulering, og så blev det tid til noget helt andet.

Anders Poulsen, der er medlem af en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen, fremlagde Danmarks Jægerforbunds udkast til det nye natursyn. Baggrunden for arbejdet er blandt andet at økosystemer og biodiversitet er voldsomt under pres og at debatten om naturen og menneskets rolle i naturen er væsentligt forandret. Han fortalte at DJ´s natursyn skal definere forbundets holdning til den natur, der omgiver os og beskrive, hvor forbundet gerne vil hen. Det skal altså danne grundlag for, hvordan vi arbejder med at sikre God jagt i generationer.

Der var stor ros og klapsalver fra salen og så blev det DJ’s direktør Karen Friis tur.

Tips fra direktøren

Karen Friis lagde ud med at takke Regnar Bæk for et tip om, at Sparekassen Danmark betegner sig selv som foreningernes bank. DJ har lavet en aftale, så nu kan jagtforeningerne nyde godt af ganske fornuftige priser og en central foreningsservice. Jagtforeningerne skal bare henvende sig i Sparekassen Danmark og fortælle, at der er en aftale.

Herefter gav Karen Friis tips til brugen af JægerWeb, der er DJ’s håndbog og værktøjskasse til frivillige i jagtforeninger, jægerråd, kredse og udvalg, inden hun gik over til at gennemgå forbundets resultatopgørelse for 2023.

Gennemgang af jagttidsprocessen

- Vi kæmper i vildskab, sagde DJ’s formand Claus Lind Christensen, da han i detaljer gennemgik den meget omfattende proces med fastsættelse af jagttider og arbejdet i vildtforvaltningsrådet, VFR, med at udpege de arter, der skal arbejdes med. VFR rådgiver miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark og Claus Lind Christensen er repræsentant for DJ.

Herefter slog også han et slag for bestandsovervågningen, der er vigtig for at danne solidt grundlag for gode argumenter, til arbejdet med jagttidsfastsættelse.

En opfordring og en idé

Efter en god gang flæskesteg og meget mere jægersnak ved bordene, blev det kreds- og hovedbestyrelsesmedlem Leif Brandi Bachs tur ved mikrofonen og han kunne blandt andet fortælle om mange positive ting fra arbejdet i hundeaktivitetsudvalget, om den nye værelsesfløj, i Jagtens Hus, der snart er færdig og om HB’s arbejde med Udvalgsstrukturen generelt.

Leif Brandi Bach kom også med en opfordring til medlemmerne om at tilbyde deres hjælp når foreningerne kalder på dem:

- Byd ind med en time eller to, for det betyder noget, og I vil blive mødt med stor taknemlighed og tak for hjælpen, da alt tæller.

Og så arbejder han på en idé. En idé om at tiden nu er til at danne et DJ-Ungdom og det bygger han blandt andet på det fantastiske arbejde med Juniorjægerne i kredsen, men også nødvendigheden af at få flere unge ind i organisationen.

Peptalk om frivillighed og tak for i dag

Dagens sidste indlæg var fra Jesper Brixen, der er organisationskonsulent ved DJ. Han fortalte blandt anden om, hvad der motiverer frivillige i jagtforeninger og kom med en invitation til et spændende møde i maj, hvor nye formænd i kredsen, valgt indenfor de sidste tre år, blandt andet får konkrete værktøjer, som de kan bruge i jagtforeningsarbejdet og bliver introduceret til mulighederne i JægerWeb.

Grethe Jakobsen takkede for tilliden og et godt årsmøde og vendte sig mod fremtiden med ordene:

- Vi skal sætte fokus på "mødet mellem de frivillige, der stiller sig til rådighed", uanset generation. Vi har nemlig brug for alle hænder i en frivillig organisation - og vi ønsker faktisk det samme: Frie rammer, anerkendelse og et sted hvor fællesskabet er i fokus. Det kræver, at vi er nysgerrige på hinanden for at lykkes sammen.