Offentliggjort den: 13. maj 2024

Før bukkejagten

Maj. Aftenerne begynder at være lange. Bøgen er sprunget ud og egen er godt på vej. Gøgen er kommet retur fra sit vinterkvarter sydpå sammen med resten af de trækkende sangfugle. Der er med andre ord masser at opleve og mange indtryk at tage ind, når man bevæger sig i naturen i denne tid.

Tekst: Lene Midtgaard, Thomas Vincent Marcussen og Rikke Bruun Pedersen
Foto: Thomas Iversen og Lene Midtgaard

Mange er nok lidt ekstra ude i naturen i disse dage, for bukkejagten lurer lige om hjørnet. Skydestiger sættes op, kikkerten bruges flittigt og der kigges efter skrab og fejninger, som kan afsløre tilstedeværelsen af en eller flere bukke på terrænet.

Når man alligevel er derude, både for at mærke foråret men også for at klargøre til den kommende bukkejagt, så vær nysgerrig på, hvad du ellers ser. Hvor meget råvildt er der? Hvordan er deres sundhedstilstand? Hvilke bukke er der mulighed for at afskyde? Hvilken er den rigtige for mig?

Sund bestand?

Dyrenes sundhedstilstand vil kunne sige noget om områdets bæreevne. Hvis bæreevnen er nået eller overskredet, vil dyrenes sundhed blive negativt påvirket. Dette kan give sig udtryk i faldende kropsvægt på lammene, et dårligere pelsskifte - når det bliver tid til det - og risiko for højere parasitbelastning.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Råvildt er mere selektive i deres fødevalg end det store hjortevildt, og foretrækker en varieret kost bestående af skud, knopper, urter og græsser. Kvaliteten af levestedet har derfor stor indflydelse både på hvor mange dyr der er på et terræn, men også deres sundhed. Man skal blot huske på, at råvildtet ikke er sociale dyr, så ud over føde, kræver de også plads og afstand til artsfæller. Men hvor stor plads det enkelte dyr har behov for, kan variere meget. Er alle dyrets behov opfyldt, findes der eksempler fra studier på Kalø som viser, at en buk i perioden fra februar til august, stort set holdt sig inden for et område på 12 ha.

Ønsker man en sund bestand af råvildt og at skabe en god råvildtbiotop, er der især to faktorer man skal være opmærksom på. Den første er variation. Råvildt foretrækker et varieret landskab både i form af varieret skov med gode ydre og indre skovbryn og åbne arealer, som giver masser af randeffekt og et mosaiklandskab med småskove og landskabselementer som levende hegn. Den anden faktor er afskydning. Holdes bestanden lige under den bestandstæthed som bæreevnen tillader, set ud fra både fødeudbuddet men også den rummelige ressource, har man et godt udgangspunkt for en sund råvildtbestand.

Dit, mit eller vores?

Forventningens glæde op til bukkejagten, er for de fleste jægere stor. Den 16. maj har for mange en særlig status. Nogle forbereder sig grundigt, har godt styr på den lokale bestand af råvildt, og ved allerede hvilken buk som skal nedlægges, inden sæsonens første jagtdag. Andre har måske ikke brugt de samme kræfter på at forberede sig, men sætter sig ud om morgenen i håbet om, at en afskudsbar buk kommer på skudhold, og hvis ikke, så kommer man hjem, en naturoplevelse rigere.

Juridisk set ejer ingen af os vildtet, før man lovligt har nedlagt det og kan tage hånd om det. Det levende vildt er vores alle sammens og respekterer ikke naboskel når revirer og homeranges etableres. Forvaltning af råvildtet er derfor noget man er fælles om med nabojægerne, da det er de færreste, som har så store arealer, at man råder over sin ”egen bestand”.

Knæk og bræk!