Offentliggjort den: 23. februar 2024

Flere udsatte fugle bliver indberettet

Antal indberettede udsatte fugle i 2023 er det højeste siden 2017, hvor det blev obligatorisk at indberette alle fugle, som bliver udsat til jagt. Det skriver MST i dag.

I 2023 blev der udsat godt 1,1 million opdrættede fugle i Danmark, og heraf var 1.041.189 fasaner. Det viser tallene fra den obligatoriske indberetning i 2023, som Miljøstyrelsen netop har opgjort og offentliggjort. Tallet er det højeste, siden det i 2017 blev lovpligtigt at indberette enhver udsætning af fuglvildt i Danmark. Indberetningen af de udsatte fasaner er steget år for år, og lå i 2023 ca. 80.000 over niveauet i det foregående år. Desuden blev der indberettet udsætning af 8.599 agerhøns og 75.073 ællinger af gråand.

Det skriver Miljøstyrelsen i en nyhed på sin hjemmeside i dag. I nyheden kan du også få indsigt i tallene for udsatte fasaner, agerhøns og gråænder (voksne og ællinger) for de øvrige år - mere specifikt for årene 2018-2023.

Foto: Thomas Iversen