Offentliggjort den: 07. juni 2024

Flere tusinde observationer under bukkejagten

I løbet af de første syv dage indrapporterede 884 jægere tilsammen over 5.000 vildtobservationer via DJ's app. Det er en fantastisk start, men der er plads til mange, mange flere. Tællingerne er en oplagt mulighed for at holde øje med udviklingen på dit revir.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Før årets bukkejagt blev skudt i gang for et par uger siden, opfordrede vi bukkejægerne til at installere DJ's app og benytte den funktion, der giver mulighed for at indsende vildtobservationer. Funktionen har i øvrigt været aktiv i appen siden 2022, og dermed er det i år tredje gang, vi tæller. Og vi tæller ikke kun råvildt. Alle de pattedyr, vi ser under jagten, kan indberettes.

I løbet af de første syv dage af bukkejagten var der 884 jægere på tværs af landet, der indrapporterede i alt 5.093 observationer af over 12.000 dyr. De fleste var råvildt, men også mange harer, ræve, kron- og dåvildt, mv. blev spottet og noteret. I den anden ende af skalaen blev der f.eks. kun observeret 19 stk. husmår, som jo dog også er et udpræget natdyr.

(Artiklen fortsætter under figuren)

Projektleder ved Danmarks Jægerforbunds bestandsovervågning, Rikke Bruun Pedersen, takker alle jægere, der har valgt at deltage i tællingerne. Hun understreger at vanen med at notere sig sine vildtobservationer og lagre dem digitalt både er et positivt skridt fremad i forhold til bestandsovervågning og samtidig et godt værktøj til forberedelserne før efterårets jagter:

- Vi har sagt, at de første syv dage af bukkejagten har været vigtige for at sikre, at den samlede mængde sammenlignelige data bliver bedre, år efter år. Men det betyder ikke at man skal holde op med at tælle nu. Tvært imod opfordrer vi til at man fortsætter med at registrere sine observationer hele året, for på den måde at lære sit revir bedre at kende. Hvornår og hvor mange lam sætter råen, hvor mange ræve observerer du og sker der ændringer fra år til år. Det er alt sammen vigtige informationer, både for jægeren og for forskerne, siger Rikke Bruun Pedersen.

Selvom flere tusinde jægere de seneste år har bidraget med vildtobservationer via appen, er der stadigvæk masser af huller på landkortet. Så selvom hun er yderst tilfreds med det flotte antal i perioden 16. til 23. maj, ja, så er der altså fortsat plads til forbedringer og mange, mange flere deltagere.

(Artiklen fortsætter under figuren)

- For jo flere der bidrager, desto mere valide bliver de data, der kommer ud af det, lyder det fra Rikke Bruun Pedersen.

Hun understreger, at den viden vi hver især har om vores lokale bestand, har stor værdi, når der forskes i bestandstætheder og udbredelser af givne arter. Observationerne er et øjebliksbillede, men over tid vil den indsamlede viden kunne sige noget om tendenser i bestandsudviklingen. Derfor er den viden, der indsamles i dag, værdifuld om 5, 10, 20, 50 eller måske 100 år.

Med andre ord: Det kræver tålmodighed med observationer af levende bestande. Men nu er vi godt i gang!

Sådan indrapporterer du

Første skridt er at Danmarks Jægerforbunds app Jæger skal installeres. Hent appen til enten Android eller iPhone. Herefter kan der nemt og enkelt at registres observationer, ved i appen at gå ind under fanen Vildtobservationer.

For at sikre det bedst mulige datagrundlagt, skal alle arter af pattedyr registreres ved hver observation. Det betyder, at hvis du er afsted flere dage, så skal du samle og registrere alle dine observationer for hver enkelt af de pågældende dage.

Du kan læse mere og finde svar på mange spørgsmål ved at klikke her.