Offentliggjort den: 09. februar 2024

Fire millioner til schweiss-registeret

Over de kommende fire år vil Danmarks nye dyrevelfærdsaftale tilføre schweiss-registeret med dets cirka 190 certificerede hundeførere en million kroner årligt. Det fremgår af den netop offentliggjorte aftale, "Sammen om dyrene." DJ bakker op.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

"Dyr skal behandles godt i menneskers varetægt. Det gælder uanset om de befinder sig i hjemmet, i stalden eller bag hegn, f.eks. i naturprojekter."

Sådan indleder Regeringen og forligspartierne Danmarks første dyrevelfærdsaftale, som i dag, fredag, er blevet offentliggjort. Aftalen, som bærer titlen "Sammen om dyrene, Aftale om dyrevelfærd 2024-2027," er blevet til i et bredt forlig mellem regeringspartierne og SF, LA, Konservative, Radikale Venstre, DF og Alternativet og indeholder i alt 31 punkter med konkrete indsatser for bedre dyrevelfærd.

Ét af punkterne, nemlig nr. 29, omhandler støtte til de cirka 190 schweisshundeførere i Danmark, der som bekendt altid står klar til at hjælpe bl.a. jægere i nød, såfremt der skulle være mistanke om en anskydning.

I punktet hedder det blandt andet, at "... Schweisshundeførerne bidrager til, at borgere og trafikkanter får en hurtig og professionel hjælp, hvis man har skadet hjortevildt og ikke selv kan finde og aflive det. Schweisssekretariatet koordinerer og bistår schweisshundeførernes arbejde."

Aftalepartierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til Schweiss-registret i 2024-2027, altså over en fireårig periode. Men hvad pengene mere præcis skal bruges til, er dog endnu uklart.

Danmarks Jægerforbund bifalder beslutningen om at tilføre midler til det vigtige schweisshundearbejde:

- Det passer godt ind i jægerforbundets holdninger, og derfor er vi glade på schweisshundeførernes og dermed også indirekte jægernes vegne. Det er en rigtig beslutning, ikke kun i forbindelse med at styrke eftersøgninger af anskudt vildt, men ikke mindst også for at styrke schweisshundeførernes arbejde på trafikområdet, siger DJ-formand Claus Lind Christensen.

Schweiss-registerets hundeførere kaldes nemlig også ofte ud til opgaver, hvor der skal eftersøges påkørt vildt ved landevejene. Alle Schweiss-registrets hundeførere er legitimerede af Naturstyrelsen til at løse disse opgaver, og de har bl.a. lov til at eftersøge og aflive anskudt eller påkørt vildt på privat grund, uden foregående tilladelse fra ejeren.

  • Læs mere om schweiss-registeret på dets hjemmeside