Offentliggjort den: 12. marts 2024

Fasanudsætning til debat: - Vi har serveretten!

Kredsmøde, Kreds 6: Lørdag den 9. marts var det tid til kredsmøde i Kreds 6. Mødet blev holdt ved Vordingborg, og blandt gæsterne var Bengt Holst, formand for både Dyreetisk Råd og Den Danske Naturfond, som fortalte om sin holdning til fasanudsætning.

Tekst og Foto: Johannes Bojesen

Ved mødet var der ikke de store organisatoriske emner på programmet. Ganske vist var både hovedbestyrelsesmedlem og suppleant på valg, men da ingen udfordrede Christian Clausen og Bo Simonsen, der begge ønskede at fortsætte på deres poster, var valget ikke noget, der kunne ryste de ca. 75 jagtforeningsmedlemmer, der var mødt op i Sværdbjerg festlokaler ved Vordingborg. Forplejningen og rammerne var fine og jagtsignalerne fra Nakskov Jagthornsblæsere bidrog til den gode stemning.

Fasanudsætning til debat

Hvis der manglede spænding på den organisatoriske front, var der mere på højkant i kredsformandens tale, hvor hovedemnet berører mange danske jægere – ikke mindst i Kreds 6, der er landets epicenter for store godser og jagtvæsener. Kredsformand Bo Simonsen tog nemlig hul på debatten om hvorvidt fasanudsætningen, som vi kender den i dag, også skal være en del af fremtidens jagt i Danmark.

Fire rækker majs og lidt snebær …

- Mange steder udgøres terrænforbedringerne af fire rækker majs og lidt snebær i bunden af en remise. Ved I hvad? Naturen er ret ligeglad med de fire rækker majs. Det holder simpelthen ikke, slog Bo Simonsen fast. Han håbede han i fremtiden med stolthed kan fortælle ”hr og fru Danmark” om sine jagtoplevelser frem for at deltage på jagter, hvor der bliver opfordret til ikke at dele billeder på sociale medier.

Afhængelige af goodwill

Jægerne er afhængige af befolkningens goodwill, og bør på udsætningsområdet tage opgøret – før flertallet i Vildtforvaltningsrådet tager beslutningen:

- I de kommende år har vi ”serveretten”. Jægerne har tidligere vundet respekt og indflydelse ved at gå forrest afviklingen af bly i patroner – det samme bør gælde fasanudsætningen, mente Bo Simonsen.

På hundefronten glædede kredsformanden sig over, at samarbejdet med SJD var genetableret, og at der i DJs bestræbelser på at øge jægernes dataindsamling var fremgang for antallet af tælleruter i kredsen. Han ærgrede sig over, at det forslag om kontingentforhøjelse, Kreds 6 havde med til sidste års repræsentantskabsmøde, ikke blev vedtaget.

Den efterfølgende debat om udsætningerne var overraskende afdæmpet. Flere viste forståelse for problematikken, mens andre mente, at de fremførte synspunkter var udtryk for en ”blød tilgang”, og at det øvrige samfund måske ved for lidt om de gode effekter af fugleudsætningerne.

Kreds 6 har flere gange haft gæsteoplæg på årsmøderne, hvor tvillingerne Rikke og Trine fra Hunt & Hike sidste år stod for underholdningen. I år var det eksterne bidrag en fortsættelse af kredsformandens tale, idet Bengt Holst – Formand for både Dyreetisk Råd og Den Danske Naturfond – fortalte om hvorfor han mener fasanudsætningerne bør stoppe.

Han er ikke selv jæger, men forstår glæden og spændingen ved at gå på jagt fortalte han, og fremlagde diverse fakta om hvor i landet der var flest udsætninger og hvor stor en del af fasanerne, der blev skudt. Hvordan de udsatte fugle påvirker naturen, og hvor lille andelen af jægere, der for alvor skyder mange fasaner, reelt er. Jagten burde i.flg. Bengt Holst ændres til at rette sig imod naturforbedringer og jagt på vilde fasaner, der anslås at udgøre 70.000 par på landsplan:

- I kommer til at stå rigtig godt, hvis I gør det her selv. Frivilligt!

Efter frokosten fortalte jægerforbundets direktør Karen Friis om Jægerweb og om Samarbejdet med Sparekassen Danmark, der tilbyder den brugervenlige funktion Foreningsservice. Forsamlingen fik også vide, at der har været en stigning i antallet af kursister og ungemedlemmer.

Slut for udsætning? Nej

Forbundsformand Claus Lind Christense, fremlagde nyt om de jagttider, der for tiden er til forhandling. Her kigges der navnlig på en lang række arter af vandfugle. I EU holder man særligt øje med blishøne, sølvmåge og dobbeltbekkasin, mens situationen for spidsanden kan blive kritisk. Der mangler data for den art, og det såkaldte forsigtighedsprincip kan her sætte jagten under pres. Han understregede, at data er vigtige og gentog, at der stadig er for få jægere, der bidrager.

Mht. til diskussionen om udsætning mente formanden ikke, at vi er på vej mod et forbud mod udsætning af fasaner og agerhøns. Jægerforbundet ser udsatte fugle som en del af dansk jagt, og opdrættet har højt niveau i forhold til resten af EU. Men der skal laves forbedringer – bl.a. sikring af, at der kun udsættes danske fugle.

Samfundskontrakt

Hovedbestyrelsesmedlem Christian Clausen har været med til at udarbejde et forslag til DJs opdaterede natursyn. Naturen er presset, og synet på menneskets rolle har ændret sig, fortalte han. Jægerforbundets natursyn skal være en ”Licence to operate”: En samfundskontrakt, der sikrer, at jagtens drive bæredygtigt og at jægerne altid er på naturens side. Det er et nødvendigt standpunkt, hvis jagt skal kunne accepteres som en rekreativ aktivitet i Danmark.

Se stemningsfilmen fra aftenen herunder: