Offentliggjort den: 22. januar 2024

Færre gik til jagtprøve i 2023

Mens der året forinden var et højt antal gennemførte jagtprøver men dog færre, der bestod prøven, viser de seneste tal fra Miljøstyrelsen et nyt billede: I 2023 var der nu både færre aspiranter - og færre, der bestod. En langsomt nedadgående kurve siden coronaen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Hvert år omkring denne tid offentliggør Miljøstyrelsen tallene for jagtens prøver i det forgangne år, og i dag kan vi således løfte sløret for tallene for 2023. Sammenligner vi tallet for tilmeldte og beståede aspiranter ved jagtprøven må vi konstatere, at vi sidste år fik en lille smule færre nyjægere end i 2022. Helt nøjagtig 189 personer - nemlig fra 3.547 beståede i '22 til 3.358 i '23.

Først og fremmest er det dog værd at bide mærke i, at de ustabile år under coronaen er lagt bag os, og at interessen blandt danskerne for at erhverve sig et jagttegn igen er stærk. Hvis vi for en stund skuer tilbage til 2021, så kunne vi dét år hilse 3.700 nye jægere velkomne ud af et samlet antal jagtprøver på 6.967. Det var faktisk små tusind hoveder flere end det udprægede corona-år 2020, hvor blot 2.975 nye jægere klarede sig igennem jagtprøven. Hvis vi kigger en årrække tilbage i tallene, springer 2013 frem som et særligt godt år med mange nye jægere - faktisk hele 7.498 stk. Men 2013 er en undtagelse fra en rimelig stabil tendens, der i en årrække har givet os et sted mellem 3.000 og 4.000 nye jægere hvert eneste år.

Således også i 2023.

OK tal for skydeprøverne

Uanset hvilket våben man ønsker at gå på jagt med, skal man allerførst bestå jagtprøven. Derpå følger en praktisk skydeprøve indenfor den våbenart, man gerne vil benytte - haglbøsse, riffel og bue. Man bestemmer selv i hvilken rækkefølge man ønsker at tage prøverne, og om man vil tage dem alle sammen. Men uden en bestået praktisk skydeprøve, ingen jagt med den pågældende våbenart.

Skeler vi så til antallet af beståede ved de praktiske skydeprøver, ser vi generelt godkendte tendenser i 2023, sammenlignet med året før. For haglskydeprøvens vedkommende bestod 2.045 personer prøven, hvilket svarer til en beståelsesprocent på 57,9 mod 60,7 procent 2022. Altså en mikroskopisk tilbagegang. For riffelprøvens vedkommende producerede 2023 2.691 nye riffeljægere, mens der året før "kun" udklækkede 2.340. Til gengæld var beståelsesprocenten nogenlunde den samme, dog 0,4 procent bedre i '23.

Riffelprøven har således rettet sig pænt op og er tilbage på niveau - måske en direkte afledt konsekvens af, at udstedelsen af våbentilladelser nu igen fungerer hos Politiets Administrative Center.

Færre buejægere i 2023

Den eneste våbenart, der virkelig skiller sig ud i 2023 i forhold til året forinden, er buen. Ved bueprøven i 2022 var der nemlig hele 666 tilmeldte med 565 beståede, mod kun 522 tilmeldte og 398 beståede i '23. Trods alt bedre tal end f.eks. 2021, hvor blot 407 stillede op og 339 bestod.

Desværre kan Miljøstyrelsens tal ikke sige noget om hvor mange der er generhvervelser. Retten til at gå på jagt med bue skal nemlig generhverves hvert femte år i form af en bestået buejagtprøve.

Måske oplever buejægerne et sandt boom til næste år, når det går op for alle, at buejagten på det store hjortevildt nu er kommet for at blive? Vi får se.

Fra landet og til byen

I mange år har vi set en tendens til, at jagten ikke længere primært var et fænomen blandt folk på landet. Byboere har i stadig stigende grad taget interessen til sig, og det har fostret en ny kategori af jægere - de såkaldte urbane jægere, som ikke nødvendigvis er opvokset på landet, og som heller ikke nødvendigvis har fået jagten ind med modermælken. Denne tendens har sandsynligvis været med til at skabe en større respekt og forståelse for jagten i den danske befolkning som helhed, idet jagtens ambassadører nu findes overalt i samfundet.

I Miljøstyrelsens opgørelse for 2023 er der i år inkluderet tal fra de enkelte enheder under Naturstyrelsen rundt om i landet, så vi kan se hvor de fleste aspiranter kommer fra. Og her taler tallene igen i år deres eget sprog. I tætbefolkede områder skyder deltagerantallet nemlig markant i vejret - med 1.477 i Søhøjlandet og 858 i Kronjylland (begge i det folkerige Østjylland med flere større byer), mod 450 i Storstrøm og 207 i Thy. beståelsesprocenten er dog nogenlunde enslydende overalt: Lige omkring halvdelen.

Konklusionen synes umiddelbar: Jagt er et fortsat stigende byfænomen.