Offentliggjort den: 26. april 2024

EU dropper krav om fire pct. udyrkede arealer

Efter protester fra bl.a. landbruget har EU-parlamentet vedtaget en opdatering af den europæiske landbrugslov, som nu bl.a. fjerner krav om fire pct. ikke-produktive arealer af den opdyrkede jord. DJ ærgrer sig over lempelsen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Da EU-parlamentet onsdag i denne uge besluttede at lempe en række miljøkrav i den nye europæiske landbrugslov - heriblandt en øremærkning af fire procent udyrkede arealer af et landbrugsareal - var det et tilbageslag for en lang række dyr og insekter, som i forvejen bliver presset af landbruget. Det mener blandt andre Danmarks Jægerforbund, som havde set frem til en styrkelse af den hårdt pressede fauna.

Sammen med Danmarks Biavlerforening og Dansk Ornitologisk Forening rejser jægerforbundet en skarp kritik af lovgivningen, som nu lægger op til, at det skal være frivilligt, om en landmand vil friholde fire procent af sit areal fra produktion.

- Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig på vores alle sammens vegne. På naturens vegne. På markvildtets vegne i særdeleshed, Jakob Bergmann Nielsen, chefkonsulent hos Danmarks Jægerforbund, i et interview til DR.

Han tilføjer:

- Vi har set en intensivering af landbruget i mange, mange år, og det er en udvikling, som ser ud til at fortsætte. Markerne bliver større. Landskabet bliver mere monotont. Færre skift mellem afgrøder. Markskel forsvinder, markvej forsvinder.

Tidligere på året arrangerede utilfredse landmænd omfattende demonstrationer i mange europæiske storbyer såsom Hamborg, Bruxelles og Paris, hvor traktorer spærrede trafikken i protest mod det, de protesterende landmænd mener er urimelige reguleringer. Den nu opdaterede landbrugslov, også omtalt som CAP'en, omtales af formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen som et forsøg på at imødekomme bl.a. de utilfredse landmænd.

Resultatet overrasker ikke Jakob Bergmann Nielsen. Men det ærgrer ham, og han håber nu på, at Folketinget og regeringen nu vil træde i karakter og gøre noget her til lands, så der fortsat vil være arealer, der holdes fri af produktion til glæde for de hårdt trængte arter, som f.eks. bestøvende insekter, agerhøns og harer.

Læs DJ’s faktaark om småbiotoper