Offentliggjort den: 25. januar 2024

Etabler stenbunker og hjælp naturen på vej

Har du tænkt over, at stenbunken som måske ligger i et hjørne af marken eller i forbindelse med et levende hegn eller markskel, potentielt er et levested for flere af landbrugslandets arter? DJ's faktaark giver inspiration.

De fleste kender sikkert synet af tilfældigt placerede stenbunker i kanten af markerne. De vokser gradvist, efterhånden som bonden kaster nye sten på, og gør tilsyneladende ingen videre væsen af sig. Men i virkeligheden er bunkerne ofte et mylder af liv. Hvordan du selv kan etablere en sådan stenbunke, og hvad den gør godt for, kan du læse mere om i et faktaark om emnet.

Mange gange er stenbunkerne som sagt opstået tilfældigt, uden at man har tænkt på, at der skulle være et formål med at samle dem i bunker ud over at fjerne dem fra det dyrkede areal. Generelt er der ofte mangel på åbne solbeskinnede flader i landbrugslandet, og det gælder også solvarme sten, som ikke skygges af høj vegetation. Flere smådyr og insekter som eksempelvis snoge og firben vil benytte en stenbunke som levested. Når stenene efter noget tid er bevoksede med mos og lav, vil blandt andet visse bier bruge dem som overvintring.

På vores side "Viden om markvildt" har jægerforbundet udarbejdet en række faktaark og foldere med masser af inspiration til hvordan du kan gøre livet lettere for masser af dyr og insekter.