Offentliggjort den: 19. januar 2024

DN-fredningssag droppet i Næstved

Fredningsnævnet har netop afvist et ønske om en såkaldt sovende fredning på Forsvarets øvelsesterræn ved Næstved. DJ's fagstab har støttet det lokale jægerråd i kampen om at bevare jagten i området.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Dennis Stilling

Da Fredningsnævnet forleden valgte at afvise et forslag fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Næstved Kommune om en såkaldt sovende fredning af Næstved Øvelsesplads, tændte det samtidig håb andre steder i landet. DN har nemlig flere af Forsvarets arealer i kikkerten - bl.a. Hevring Skydeterræn på Norddjurs - hvor en fredning også her vil betyde et totalforbud mod jagt i området.

Næstved Øvelsesplads er beliggende ved Rønnebæk umiddelbart øst for byen. Med en såkaldt sovende fredning menes der, at en fredning skal træde i kraft i det øjeblik Forsvaret vælger at sælge arealet. Forsvaret har tidligere ytret hensigt om et eventuelt salg af øvelsespladsen, og det var i det lys, at forslaget om en fredning opstod.

Næstved Kommune og DN ønskede gennem en fredning at sikre, at de enestående naturværdier, som Næstved Øvelsesplads rummer, bevares og at offentlighedens adgang sikres i al fremtid. Dog ikke jægernes, må forstås. Øvelsespladsens 179 hektar er et naturskønt område, uspoleret og rigt på et spændende dyreliv, som altid har været et skattet revir for jægere på egnen.

Miljøstyrelsen støttede DJ

Danmarks Jægerforbunds fagstab har gennem hele sagen bistået det lokale jægerråds stædige kamp imod fredningsplanerne. På et offentligt møde, afholdt sidste år, anførte jægerforbundets seniorkonsulent Niels Henrik Simonsen blandt andet, at fredning ikke bør bruges til at regulere jagt, der jo også er rekreativ brug af området.

- Jagt bør kun reguleres med jagtlovgivningen, fastslog Niels Henrik Simonsen.

I øvrigt et standpunkt, som ifølge referatet fra mødet blev støttet af biolog Else Marie Stamphøj fra Miljøstyrelsen, som bemærkede, at " ...Styrelsen anerkender, at der er naturmæssige og landskabelige værdier og vil ikke modsætte sig fredningen, men jagten bør ikke reguleres af fredningsbestemmelserne (...)"

Det blev dog aldrig aktuelt, da forslaget som nævnt endte med at blive afvist. Fredningsnævnets begrundelse herfor lyder på, at Forsvaret ikke længere har planer om at afhænde området, hverken helt eller delvist. Tvært imod mener Forsvaret, at der i den kommende tid snarere må forventes en øget militær brug af området, grundet den sikkerhedspolitiske situation.

Godt samarbejde ml. jægerråd og Kalø en succes

Afgørelsen i Næstved vækker som sagt håb flere andre steder, som frygter totalfredninger og jagtforbud på arealer, afhændet af Forsvaret. Men sagen tjener også som et eksempel på hvad godt samarbejde mellem lokale ildsjæle og jægerforbundets fagstab på Kalø kan føre med sig af gode resultater.

- Vi kan håbe at dette vil danne en præcedens for arealet ved f.eks. Hevring og andre af forsvarets arealer, sådan at jagtfredninger ikke sniges ind ad bagvejen, men gennemføres ved hjælp af jagtloven på baggrund af saglige vurderinger, siger Christian Clausen, formand for Danmarks Jægerforbunds trækvildtudvalg.

Fredningsnævnet henviser til at sagen kan genrejses hvis forholdene ændrer sig, og Forsvaret ingen skulle ønske at afhænde området.