Offentliggjort den: 14. juni 2024

DJ på Folkemødet: Hvem holder øje med naturen?

På Folkemødet deltog Danmarks Jægerforbunds jagtfaglige chef, Niels Søndergaard, fredag i en debat om biodiversitet og hvem der egentlig holder øje med, hvordan det står til i naturen. En af konklusionerne på debatten var, at vi som borgere alle har et ansvar for at sikre biodiversiteten.

Tekst: Carsten Riis Høeg
Foto: Sara Waack-Möller

- Vi ved skræmmende lidt om den danske natur, selvom vi bor midt i den. Derfor er dataindsamling ekstremt vigtigt, så vi kan får et realistisk billede af biodiversiteten herhjemme.

Sådan rammesatte Anders Tøttrup, vicemuseumschef ved Statens Naturhistoriske Museum, debatten, som museet havde inviteret til på folkemødets Grøn Scene.

Udover museet var MOLIO Byggeriets videncenter, Socialistisk Folkeparti, Dansk Industri og Danmarks Jægerforbund repræsenteret i debatten om, hvordan vi sikrer, at biodiversiteten øges i Danmark. Lige nu ser det mildt sagt skidt ud. Aarhus Universitet har for nylig meldt ud, at kun syv steder i Danmark er biodiversiteten i fremgang. Alle andre steder er der stilstand eller tilbagegang i biodiversiteten, så noget skal ske.

Et af de instrumenter, som blev fremhævet under debatten, er citizen science. Altså et partnerskab mellem forskere og borgere om indsamling af data og viden om, hvordan det ser ud med biodiversiteten i Danmark. Her spiller appen arter.dk en væsentlig rolle. Der ligger 10 års arbejde bag appen i bestræbelserne på at tilpasse og kvalitetssikre den. Alle kan hente og bruge den og indberette hvilke dyr og planter, de ser. Ved at udtrække data fra arter.dk, kan man bl.a. kortlægge biodiversiteten i et givent område.

Jægere spiller en unik rolle

Men lige netop jægere har en helt unik rolle at spille, både når det gælder at kortlægge biodiversiteten, men også i at bidrage til den. Jægerforbundets jagtfaglige chef, Niels Søndergaard, uddybede:

- Jægerne kommer i naturen på steder og tidspunkter, hvor der ikke kommer andre mennesker. Derfor ser vi også et dyreliv, som de færreste ikke-jægere får at se. Netop af den grund er de indberetninger og tællinger af observeret vildt, som vi kan levere, et utroligt vigtigt værktøj i kortlægningen af biodiversiteten. Og vi har et ansvar som jægere for at gøre alt, hvad vi kan, for at øge biodiversiteten gennem en bæredygtig vildtforvaltning, lød det fra Niels Søndergaard.

Der var i panelet bred enighed om, at der skal gøres noget nu, og at det er et ansvar som påhviler os alle sammen – ikke kun beslutningstagerne. Niels Søndergaard rundede debatten af med at opsummere hvad der skal til, hvis man skal have engageret borgerne i kampen for en øget biodiversitet:

- Vi skal have gjort biodiversitet til noget, som alle kan forstå, for når man forstår det, så får man ejerskab. Kampen for en øget biodiversitet er en rejse, vi er på sammen, og vi er nødt til at skabe et ejerskab hos den enkelte borger for dataindsamlingen af, hvilke dyrearter vi ser ude i naturen.

Det blev der nikket til fra hele panelet, og håbet er så, at det vil lykkes at engagere både ikke-jægere og jægere i kampen for en øget biodiversitet.