Offentliggjort den: 12. april 2024

DJ med i IUCN - verdens største naturbeskyttelses-organisation

Med et selvstændigt medlemskab af det verdensomspændende IUCN sikrer Danmarks Jægerforbund sig adgang til politiske drøftelser om f.eks. rødlister på globalt plan, samt sidder med i den danske nationalkomité. Et stort skridt frem for de danske jægeres medindflydelse.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Når man taler om sværvægtere på den internationale scene for naturbeskyttelse, er det meget vanskeligt at komme udenom IUCN (International Union for Conservation of Nature). En verdensomspændende naturbeskyttelsesorganisation med omkring 1400 medlemmer fa 170 lande – inkl. stater (Danmark repræsenteres f.eks. via Miljøministeriet), nationale myndigheder og diverse NGO’er. Det er f.eks. IUCN, der har udviklet rødlistesystemet samt en række andre værktøjer, som verden over anvendes til at monitere tilstanden af vores natur og arternes bevaringsstatus. IUCN sætter standarder på vigtige områder for jagt og vildtbevarelse og konsulteres af beslutningstagere og embedsmænd i f.eks. EU-institutionerne og på nationalt plan.

Mens Danmarks Jægerforbund hidtil kun indirekte har haft en berøringsflade med denne både magtfulde og indflydelsesrige organisation – nemlig som en del af Nordisk Jægersamvirke – er jægerforbundet fremover medlem i egen ret.

- Jægerforbundet har i mange år haft et stort engagement i den danske IUCN-Nationalkomite, men vi er p.t. ikke engageret i de politiske beslutninger, der tages på globalt plan. Denne del varetages af Nordisk Jægersamvirke, som til gengæld ikke er repræsenteret på møder i nationalkomiteen i Danmark, forklarer Danmarks Jægerforbunds jagtfaglige chef, Niels Søndergaard. Han fortsætter:

- Ved nu at blive direkte medlem i IUCN, får vi fremover mulighed for at påvirke organisationen på en helt anden måde. Det er væsentligt, fordi IUCN’s stemme har ganske stor betydning i de internationale fora, som er definerende for jagten og ikke mindst arbejdet med biodiversitetsspørgsmål.

IUCN's målsætning går ud på bevarelse af natur og mangfoldighed, fornuftig udnyttelse af naturressourcer, styrkelse af harmoni mellem menneske og resten af naturen, samt en verdensomfattende bevarelsesstrategi. Alt sammen emner, som Danmarks Jægerforbund støtter og tilslutter sig fuldt ud.

Ifølge Niels Søndergaard er det vigtigt at de nationale jagtorganisationer i så vidt omfang som muligt har indflydelse på de mange inputs og holdninger, der tilstrømmer IUCN. Det handler om balance og troværdighed, og han ved, at der er flere jagtkritiske organisationer, der enten allerede er blevet medlem eller som i øjeblikket overvejer at søge medlemskab.

- Det er derfor vigtigt at bevare et flertal af organisationer, der står op for jagt og bæredygtig udnyttelse af vildtet, understreger Niels Søndergaard.

Blandt de nuværende medlemmer er de nationale jagtorganisationer i Sverige, Frankrig, Schweiz, Serbien, Tyskland, Marokko, Tunesien og Sydafrika. Derudover Nordisk Jægersamvirke (NJS), Sammenslutningen af europæiske jægere (FACE), International Wildlife Management Council (CIC), Safari Club International Foundation; Dallas Safari Club, Conservation Force, International Falconry Federation (IAF) og European Foundation for Falconry and Conservation.