Offentliggjort den: 17. januar 2024

DJ holdt oplæg for det svenske Jordbruksverket

Vigtigheden af småbiotoper var i centrum, da en konsulent fra DJ holdt oplæg for medarbejdere ved det svenske Jordbruksverket, som hører under det svenske landbrugsministerium.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Klitgaard Agro

Det handler om livet i det åbne land, som er under pres. Ikke bare i Danmark, hvor vildtets fødegrundlag stadig indskrænkes, men også i vores nabolande. Derfor var chefkonsulent for natur- og vildtpleje samt landbrug, Jakob Bergmann Nielsen, da også hurtig til at svare ja på en henvendelse fra det danske Fødevareministerium, som var blevet bedt om at holde et oplæg om den danske implementering af småbiotoper for Jordbruksverket i Sverige.

- Jeg har holdt flere oplæg - blandt andet for det danske fødevareministerium - om hvordan man kan placere småbiotoperne, så de giver driftsmæssig bedst mening, og har også vejledt landmænd i at udlægge dem. Så jeg sagde straks ja. Det var jo en oplagt chance for at få lidt vidensudveksling mellem Danmark og Sverige, så måske kunne det samtidig resultere i gode ideer den anden vej, fortæller Jakob Bergmann Nielsen.

Kort fortalt er en småbiotop et område på en tilskudsberettiget mark, som landmanden kan holde uden en landbrugsaktivitet gennem hele kalenderåret. Småbiotoper fungerer som trædesten og spredningskorridorer i landbrugslandet. Småbiotoper kan med målrettede valg af placering og tiltag skabe komplette levesteder for vildtet, og beskytte og forbedre levevilkår for biodiversitet.

Oplægget, som fandt sted i slutningen af 2023, var en stor succes, og resulterede i flere positive tilbagemeldinger fra svenskerne, som man fandt både inspirerende og interessant. Alt i alt et godt eksempel på gensidig inspiration og udnyttelse af kompetencer på tværs af landegrænser.