Offentliggjort den: 29. februar 2024

DJ frygter yderligere stigmatisering af psykisk lidende

Regeringen har nu fremsat forslag til rammelov, som kan medføre, at det bliver sværere for nogle mennesker med psykiske lidelser at få jagttegn og våbentilladelser. På den baggrund har Danmarks Jægerforbund taget initiativ til samarbejde med en række organisationer, hvis medlemmer kan blive påvirket af lovændringen, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Regeringen lancerede i sommeren 2023 initiativet ”Strammere greb om våben”. Initiativet, som fulgte i kølvandet på Fieldssagen, men også andre sager, indeholder et ønske om stramning af våbenloven.

Det foreslås med lovforslaget bl.a. at give justitsministeren bemyndigelse til at ”… fastsætte regler om dokumentation af helbredstilstand i forbindelse med ansøgning om våbentilladelse samt samtykker efter denne lov, herunder om afslag som følge af ansøgerens helbredstilstand.”

- Loven kan potentielt få konsekvenser for jægere og sportsskytter med psykiske lidelser, f.eks. veteraner med psykiske mén, udtaler formanden for jægerforbundet våbenudvalg, Marie-Louise Achton-Lyng, og fortsætter:

- Danmarks Jægerforbund betragter, som beskrevet i vores høringssvar, forslaget som helt unødvendig symbolpolitik, der kan føre til yderligere stigmatisering af personer med psykiske lidelser, herunder veteraner med psykiske mén.

Samler interessenterne

Danmarks Jægerforbund har taget initiativ til et samarbejde med Danmarks Veteraner, som har tilsvarende forbehold over for initiativet og lovforslaget, mens flere organisationer, der deler samme bekymring, står klar i kulissen.

- I Danmarks Jægerforbund tager vi denne sag yderst alvorlig og har derfor rakt ud til en stribe organisationer, herunder Danmarks Veteraner, med samme bekymring som os, siger Marie-Louise Achton Lyng og uddyber:

- Vi vil således sammen med veteranorganisationer og flere af vores sædvanlige tætte samarbejdspartnere fortsætte arbejdet for at undgå yderligere stigmatisering af veteraner med psykiske mén og andre med psykiske lidelser frem mod dels vedtagelsen af lovændringen, dels lanceringen af den konkrete model til dokumentation af helbredsoplysninger.