Offentliggjort den: 11. april 2024

Det natur- og vildtvenlige landbrug er i alle henseender det bedste

Et stort internationalt studie gør op med myten om, at et industrialiseret og monotont landbrug er den eneste måde at sikre fødevare til alle. Tværtimod viser det sig, at det mangfoldige og varierede landbrug både sikrer fødevareproduktionen og er til gavn for naturen og vildtet på samme tid.

Tekst: Carsten Riis Høeg
Foto: Niels Søndergaard

Tanken om et landbrug der på en gang kan levere tilstrækkeligt med fødevarer, tage hensyn til naturen og skabe levesteder for vildtet, kan måske lyde som den rene utopi. Et nyt studie, som baserer sig på forskningsresultater, der strækker sig på tværs af fem kontinenter og intet mindre end 2.655 landbrug, viser dog, at det sagtens kan lade sig gøre at kombinere naturvenligt landbrug med højt udbytte. Kodeordet er ”diversificering” af landbruget.

Studiet, som er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige magasin SIENCE viser nemlig, at jordens frugtbarhed og sikringen af fødevareforsyningen opnås bedst gennem en mangfoldighed af husdyr, afgrøder og småbiotoper samtidig med en rig biodiversitet på de dyrkede arealer.

Store ensartede industrilandbrug som vi kender dem alt for godt, hvor de levende hegn og andre levesteder for vildtet er væk, er med andre ord ikke en bedre forretning for nogen parter – heller ikke for den enkelte landmand. Tværtimod konkluderer en af hovedforfatterne til studiet, Ingo Grass fra Hohenheim Universitet i en pressemeddelelse i f.m. offentliggørelsen, at ganske vist har diversificering af landbruget " ... tidligere været beskyldt for måske at være nok så positivt for biodiversiteten, men også for at have nogle negative sider - især for ikke at kunne opnå et tilstrækkeligt højt udbytte. Men det vi rent faktisk ser er, at der ikke er noget udbyttetab i landbruget fra de forskellige diversificeringsstrategier - heller ikke når vi inkluderer data fra europæiske storskala-landbrug."

Den danske hovedforfatter, Laura Vang Rasmussen fra Københavns Universitet siger i samme forbindelse kort og godt:

- Drop monokultur og industriel tænkning og variér jeres landbrug – det betaler sig.

Og videre:

- Vores resultater af det her omfattende studie er overraskende klare. Vi ser kun ganske få negative effekter af diversificering af landbrug, men derimod meget markante fordele. Og det gør vi i særdeleshed når to, tre eller flere tiltag kombineres. Jo mere, desto bedre – især når det gælder biodiversitet og sikring af fødevareforsyningen.

Danmarks Biavlerforening, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark og Danmarks jægerforbund har gennem flere år samarbejdet tæt om at sikre bedre vilkår for biodiversitet og levesteder til fugle, pattedyr og bestøvere i landbrugslandet. Sammen har foreningerne afgivet en række høringssvar på landbrugsområdet, ligesom vi har holdt fælles indlæg for flere Fødevareministre, politikere, embedsmænd og andre NGO’er.

- Den røde tråd i vores samarbejde har været, at landbrugspolitikken (CAP’en) har skullet sikre landbrugslandskabets økologiske infrastruktur, som kort sagt er et netværk af levesteder, og en landbrugsdrift, som er gavnlig for først og fremmest insektlivet, som er grundlaget for effektiv bestøvning af såvel afgrøder som den vilde flora, biologisk kontrol med skadevoldere samt en rig og mangfoldig fødekæde i landbrugslandet. Det er derfor fantastisk, at endnu et studie bakker op om vores fælles perspektiver på fremtidens landbrug, siger chefkonsulent i Danmarks Jægerforbund, Jakob Bergmann Nielsen.

Danmarks Jægerforbund bakker fuldt og helt op om en diversificering af landbruget. Det vil hjælpe naturen og vildtet både på land og i vand, og vil dermed være med til at sikre jægerforbundets vision om God Jagt i Generationer.