Offentliggjort den: 08. maj 2024

De rotter sig sammen i nord

Fælles indsats skal styrke uddannelser og aktiviteter for medlemmerne med jagthunde i Nordjylland, og netop medlemmerne er en vigtig faktor for succes.

Tekst: Ove Dam Hedegaard
Foto: Troels Romby Larsen

Den ene tager sig efteruddannelse, træningstips og foredrag om jagthunden. Den anden har til opgave at koordinere apporteringsprøver og bistå nye prøveledere i afviklingen af prøverne. Som rollerne er tænkt, så har de som sådan ikke noget med hinanden at gøre, men det vil forbundsinstruktør Allan Kristiansen og hundekoordinator Morten Vinkler Nielsen lave om på. De er enige om, at de står stærkere sammen, og at målet med flere uddannelseskurser og prøver i Nordjylland derved er rykket indenfor rækkevidde.

- Der er ingen tvivl om, at hundeområdet har stået lidt stille hos os, og det er synd for medlemmerne. Vi har mange medlemmer heroppe, som gerne vil til test og prøve med deres hunde, og det skal vi hjælpe hinanden med at give mulighed for. Det kan ikke nytte noget, at jagtforeningerne sidder og venter på, at prøverne bliver slået op, og at jeg sidder og venter på, at de ringer for at vil have dem. Vi er nødt til at snakke sammen. Her kan Allan og jeg hjælpe hinanden med at komme i snak med foreningerne, og ”sælge” hinanden ind, fortæller Morten.

Jagtforeninger med passende terræn og lysten til at afholde en prøve kan via hundekoordinatoren planlægge aktiviteten. Hvis jagtforeningen ikke har erfaring med planlægning og afvikling af en prøve, så er der også her hjælp at hente hos Morten og hans 7 kolleger fra de øvrige kredse.

- De nye tests er blevet ret efterspurgte, og egentlig kan jagtforeningerne bare selv afholde dem, men alt nyt kan være svært, så jeg hjælper også gerne med mine erfaringer hvad det angår, fortsætter Morten.

Efteruddannelser til jagthundeinstruktør-uddannelsen bliver til på samme måde som prøverne. Jagtforeningerne kan selv, eller i samarbejde med andre jagtforeninger, rette henvendelse til den lokale forbundsinstruktør, hvorefter man guides frem mod kursernes afvikling.

- Nu er jeg jo helt ny i rollen som forbundsinstruktør, så det er supergodt at kunne danne makkerpar med Morten. Så kan vi støtte og hjælpe hinanden i arbejdet for jagthundene og deres førere her i Nordjylland. Vi vil rigtig gerne i snak med de jagtforeninger, der udbyder jagthundetræning, så vi kan fortælle om de tilbud, vi har. Når jeg skal fortælle om kurser, uddannelse og foredrag, så kan jeg jo lige så godt slå et slag for tests, prøver og Morten. Vi vil jo det samme – nemlig hundene, fortæller Allan.