Offentliggjort den: 02. maj 2024

Danske CIC trofæopmålere organiseres i forening

Den Danske Trofæ Evaluerings Bestyrelse er en ny forening, der så dagens lys i april 2024, og som samler alle danske CIC-opmålere. Det er den helt rigtige formelle struktur, og det vil styrke fremtidens CIC-trofæopmåling, mener DJ.

Først i april så en ny trofæorganisation dagens lys, da samtlige danske CIC opmålere organiserede sig i foreningen Den Danske Trofæ Evaluerings Bestyrelse (DKTEB). Foreningen er en lukket forening som kun kan bestå af de til enhver tid CIC uddannede og certificerede trofæopmålere de såkaldte CCM opmålere, samt de udnævnte SITJ (Senior International Trophy Judge) hvoraf der er 8 CCM og 2 SITJ og der optages kun nye medlemmer i takt med frafald . Som formand blev valgt SITJ Fritz Heje Hansen. Denne lille forening er blevet til på opfordring fra CIC sekretariatet og den internationale TEB og refererer direkte til CIC hovedkontoret i Budapest samt den danske CIC delegation.

Historie

Trofæopmålingen i CIC regi startede for næsten 100 år siden centralt i CIC, siden blev det udbredt og omkring 1950 startede man opmålingerne i Danmark i regi af landbrugsministeriet og Vildtbiologisk station på Kalø. I 1980erne delte man trofæopmålingerne op således at Nordisk Safari Klub fortsatte med de udenlandske trofæer og de danske blev fortsat i statens regi, disse blev så overdraget til Danmarks jægerforbund i 1990 og i mange år blev der kun foretaget opmålinger i regi af disse to organisationer. Op i nullerne kom CIC på banen med nogle opmålerkurser, og i 2015 blev der afholdt et sådan autoriseret kursus her i Danmark, hvor der kom en gruppe danskere på kursus, siden stødte enkelte til og i dag tæller de uddannede danskere 10 certificerede opmålere.

I starten fortsatte nogle deres opmålinger i regi i enten af DJ eller NSK eller individuelt, kun tilknyttet CIC via den eneste danske SITJ Fritz Heje Hansen som var medlem af CIC´s Trophy Evaluation Board.

På et fællesmøde tidligere på året var der enighed om, at det var en uholdbar situation med så mange forskellige tilknytninger, og skulle vi have indflydelse på det internationale plan krævede det et fælles fodslag (organisation) og det er alles håb at vi nu kan få mere indflydelse på CIC´s trofæpolitik og ikke mindst justering af reglerne samt en fælles database. Endvidere skulle dette fællesskab også gerne resultere i en bedre service for vores mange kunder. Det er også alles forhåbning, at en fælles database med titusinder af opmålinger kan bidrage til at understøtte den vildtbiologiske forskning, både nationalt og internationalt.

Fremtiden

Alle trofæopmålere ser frem til et godt samarbejde hvor vi kan hjælpe og støtte hinanden, og med tiden få synkroniseret en del af vores aktiviteter. Det udelukker dog ikke at man individuelt stadig kan opmåle trofæer i de andre systemer man måtte være uddannet i så som Roland Ward, Safari Club International, Boone and Crocket, mv.

De danske CIC opmålere stiller sig også velvillige overfor samarbejder med eksterne interessenter.

DJ: Det vil styrke fremtidens CIC-trofæopmåling


Danmarks Jægerforbund hilsner den nye struktur med et tydeligt ophæng i CIC meget velkomment. Det er den helt rigtige formelle struktur, og det vil styrke fremtidens CIC-trofæopmåling. DJ har i årtier understøttet CIC-trofæopmålingen og mange år betalt for repræsentationen af danske trofæopmålingsinteresser i CIC regi, og betalt for de danske CIC-trofæopmåleres interne møder, efteruddannelse og kalibrering. Og DJ vil fortsat gerne samarbejde med CIC-trofæopmålerne, og ser værdi i at ophænget til CIC tydeliggøres.

I samarbejde med CIC-trofæopmålerne, Nordisk Safari Klub og CIC-Danske delegation har vi et fælles mål om at CIC-trofæopmåling anerkendes og opfattes som et troværdigt redskab i en sund vildtforvaltning. Sammen med Nordisk Safari Klub vil vi fortsætte samarbejdet og understøtte de CIC-trofæopmålere vi i fællesskab har direkte tilknyttet.

På CIC's generalforsamling i sidste uge blev det besluttet at styrke dataindsamlingen for trofæopmåling, og få sat fokus på anslået alder i forbindelse med trofæopmåling.

Derudover blev det besluttet også at medtage geografi. Det er alt sammen vigtige data at sætte i spil for en sund forvaltning. Og det flugter rigtig godt med de tanker Danmarks Jægerforbund, Nordisk Safari Klub og CIC´s Danske delegation går med omkring et forvaltningstrofæ. Det fik vi lejlighed til at drøfte bilateralt på generalforsamlingen med forskellige CIC medlemmer i sidste uge, der godt kunne se perspektivet i ikke alene at kigge på størrelse og kvalitet af trofæer, men også få flere forvaltningsaspekter med.

CIC's intention med trofæopmålingen er at motivere alle jægere til at beskyde en given bestand således at det er de stærkeste og mest racetypiske handyr, som får lov til at præge avlen, dårlige trofædyr skal skydes væk tidligt, (her er opmålingsreglerne sådan udformet at dårligdomme straffes pointmæssigt) og stærke trofædyr skal have en avlsperiode inden de som toptrofæer skydes, og måske i heldigste fald giver en belønning i form af et medaljetrofæ.

DJ og Nordisk Safari Klub ønsker at styrke fokus på den sunde forvaltning, og vil derfor foreslå, at der arbejdes på et oplæg til bedømmelse af forvaltningstrofæer, og i den sammenhæng, skal der fastsætte nogle kriterier, så et sådant trofæ kan bedømmes.

Det kunne være følgende:

  1. En objektiv bedømmelse af alder på dyret (skal vægte mest i bedømmelsen)
  2. En subjektiv bekræftelse af det er nedlagt i et område der følger en anbefaling om at skyde svag før stærk, og ung før gammel.
  3. Subjektiv vurdering af om der er tale om et gammelt dyr ud fra trofæets udseende.
  4. Indgår i et område med en fastlagt forvaltning: Beslutter bestandsmål, planlagt afskydning, målepunkter for vægt på dyr der nedlægges, naboaftaler, mv.