Offentliggjort den: 22. marts 2024

Ansøgninger til DJ Puljen 2024

Danmarks Jægerforbund har fastsat en bevilling for 2024 på 750.000 kr. og ansøgningsfristen er den 15. april 2024.

Danmarks Jægerforbund ønsker at støtte de lokale jagtforeninger og jægerråd i jeres arbejde og aktiviteter, herunder bidrage til indkøb af materiel til anlæg, renovering heraf, biotoppleje mv., kurser i Jægerforbundets regi og til junior- og nyjægeraktiviteter.

Der er kun én ansøgningsrunde i 2024. Ansøgningsfristen er den 15. april 2024. Tilskud til kurser i DJ regi behandles løbende. Find ansøgningsskema og yderligere oplysninger her.