Offentliggjort den: 04. marts 2024

Alternativet vil forbyde udsætning

Alternativet har den 1. marts 2024 fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, der skal føre til et permanent forbud mod udsætning af fuglevildt til jagt i Danmark.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Claus Lind Christensen

Den første marts 2024 fremsatte Alternativets folketingsgruppe, der består af fem medlemmer, et beslutningsforslag, der, hvis det vedtages, vil pålægge ”… regeringen at udarbejde en plan for gennemførelsen af et forbud og en tilhørende udfasning af udsætning af fuglevildt til jagt. Planen skal indeholde modeller med forskellige tidshorisonter for en udfasning og omkostningerne for de forskellige modeller og skal ligge klar inden udgangen af 2024, hvorefter planen skal drøftes med Folketingets partier.”

Indstilling hos ministeren

Danmarks Jægerforbund noterer sig naturligvis dette beslutningsforslag fra Alternativet, der kommer ind sideløbende med Vildtforvaltningsrådets indstilling på udsætningsområdet, som blev afleveret til miljøminister Magnus Heunicke i juni sidste år.

Vildtforvaltningsrådets indstilling indeholder en lang række positive initiativer for naturen og som - på nær et enkelt medlem - et enigt råd, herunder Danmarks Jægerforbund, står bag, men som ministeren endnu ikke har taget stilling til.

Jægerforbundet vil naturligvis med interesse følge beslutningsforslagets videre behandling i Folketingssalen, hvor et sådant forslag normalt behandles to gange. Hvis dette forslag bliver vedtaget, vil miljøministeren efter de almindelige parlamentariske spilleregler være politisk forpligtet til at udmønte beslutningen ved at fremsætte et lovforslag.