Offentliggjort den: 25. juni 2024

1. afsnit: Fundamentet i hundens uddannelse

Første afsnit i jægerforbundets sommerserie om hundetræning handler om grundfærdighederne. De skal naturligvis på plads, før du kan gå videre til næste step i træningen af din jagthund.

Tekst: Ove Dam Hedegaard

Grundfærdigheder er de grundlæggende færdigheder, såsom sit, kom, dæk, bliv, fri ved fod, stop osv. En jagthund skal besidde disse grundfærdigheder, så den i samarbejde med jægeren kan løse de opgaver, der kræves for en succesfuld jagt. Grundfærdigheder er, når færdighederne er bygget op omkring positiv indlæring, afgørende for et godt forhold mellem hund og fører. Det er i grundfærdighederne, at man kan opbygge eller genopbygge et godt tillidsforhold hund og fører imellem.

Fundamentet for en god jagthund ligger i grundfærdighederne. Men ethvert fundament kan revne, hvis det ikke bliver efterset og vedligeholdt. Mange jægere glemmer at vedligeholde hundens grundfærdigheder, når først de er indlært. Det er en skam. Hunden elsker det, fordi den kan, og fordi den får godbidder og ros for arbejdet.

Træningen

Nogle har den fejlagtige opfattelse af at grundfærdighederne skal indlæres over 10 træningsaftener i jagtforeningen. Jagthunden og jægeren kan umuligt opnå både kendskab og forståelse for indlæring og træning af grundfærdighederne på 10 træningsaftener, hvis der ikke trænes intenst hjemme, hvor vilkårene er tilpasset hunden. Instruktøren i jagtforeningen har derfor en yderst vigtig rolle i at formidle nogle gode redskaber, som gør det muligt for hundeføreren at uddanne sin hund derhjemme.

I denne og i kommende artikler vil jeg skrive om træning i forbindelse med indlæring af grundfærdighederne derhjemme. Disse råd er generelle og er ment som inspiration og motivation. De vil ikke kunne erstatte instruktørens mulighed for at yde den bedste hjælp, da instruktøren kan se jagthunden fra gang til gang, og derigennem tage udgangspunkt i jagthundens adfærd på den givne indlæring.

Husk, at al læring skal kunne betale sig (mad), være trygt og sjovt. Pas på med at gå for hurtigt frem. En god tommeltotregel er, at hunden skal kunne 4 ud af 5 forsøg, inden man gør øvelsen sværere eller ændre omgivelserne. Dette er faktisk principperne for al jagthundetræning.

  • Krav = det hunden skal. (f.eks. holde øjenkontakt i 1 sek.)
  • Vilkår = omgivelser og distraktioner (f.eks. et bryggers uden forstyrrelser)
  • Kriterie = hvor skal hunden kunne (4 ud af 5 forsøg)

Krav og vilkår må ikke øges på samme tid. Lad os f.eks. forstille os, at hunden skal blive siddende stille i 10 sekunder. Det er målet. I er nået dertil, hvor hunden kan sidde i 5 sekunder inde i bryggerset. Da du øger kravet til 7 sekunder lykkedes det kun 2 ud af 5 forsøg. Her skal du gå tilbage til 5 sekunder, og fortsætter træningen lidt endnu. Nu lykkedes det endelig! Hunden kan blive siddende i 10 sekunder i bryggerset. Nu rykker I udenfor på græsplænen. Det er en stor ændring af vilkåret for hunden. Her er flere lyde, dufte og andre indtryk. Nu bør du ændre dit krav til hunden til bare 1 sekund. Bare rolig. I skal nok nå det. Som hundefører vil du opleve, at det faktisk går forbavsende stærkt, fordi hunden genkender øvelserne, og ikke bliver frustreret af fejl og irettesættelse.

Hvad skal man træne først?

Der vil altid være forskellig opfattelse af, hvilke grundfærdigheder der er vigtigst, og hvad man skal starte med. Dette kan både være racespecifikt, ligesom det kan afhænge af, hvad jagthunden selv tilbyder af muligheder. Sidstnævnte er med henvisning til, at man, så vidt det er muligt, bør udnytte, når hunden tilbyder adfærd. F.eks. giver det god mening at belønne hvalpen for at tage kontakt, når den selv tilbyder adfærden.

Kontakt

Kontakt har stor betydning for vores uddannelse af jagthunden og giver et godt forhold mellem hund og fører. Jagt skal foregå i et godt samarbejde mellem jagthunden og jægeren, hvilket optimalt opnås ved en god kontakt. Kontakt handler også om, at hundeføreren har en klar fornemmelse af, hvor hunden er, og hunden har en klar fornemmelse af, hvor hundeføreren er.

Kontakt kan også bruges i forbindelse med et stopsignal, hvor hunden på kommando (f.eks. stopfløjt) stopper enten ved at sætte sig, dække af eller ved at stå. Herefter skal hunden tage kontakt til hundeføreren ved at kigge på hundeføreren, og afvente ny kommando. Allerede samme dag, som hunden ankommer til hjemmet, er det muligt at starte denne indlæring. Når hvalpen tilbyder en adfærd, hvor den tager kontakt eller kikker på hundeføreren, skal hvalpen bekræftes/forstærkes i adfærden ved at rose hvalpen eller belønne den med en godbid.

De fleste hundefører vil hurtigt opdage, at hvalpen vil gøre alt for at få kontakt med hundeføreren, da hvalpen hele tiden vil arbejde for at opnå noget positivt. Målet er, at jagthunden søger kontakt til os (ser på hundeføreren), når vi ønsker det. For at nå dertil kan kontaktøvelsen med stor fordel indlæres ved at have jagthunden siddende foran os og kikke op på os. På den måde gør vi øvelsen nemmere og begrænser muligheden for, at jagthunden laver fejl.

Bevægelse for kontakt

Det er godt at lære hvalpen, at den skal lære at flytte sig for at få kontakt med hundeføreren. Kontakt er ikke, at hvalpen sidder bag ved hundeføreren og kikker i nakken på hundeføreren. Kontakt er, at hunden flytter sig i forhold til hundeføreren, så der skabes øjenkontakt.

Den letteste måde at indlære dette på er, at hundeføreren bevæger sig rundt, så hunden animeres til at flytte med for at få kontakt - og dermed opnå belønningen. En anden måde at starte denne kontaktøvelse på er, at placere hvalpen på et bord (udenfor). Sørg for at tilvænne hunden til bordet, så den føler sig sikker. Hundeføreren kan nu bevæge sig rundt om bordet, og dermed animeres hunden til at dreje sig rundt for at få kontakt.

At indlære kontaktøvelse på et bord eller en platform (placeboard) åbner nye muligheder. Når hunden ved, at den på bordet (et lille område) må flytte sig rundt, men ikke hoppe ned, kan hundeføreren bevæge sig væk fra hunden, og derved på afstand fastholde kontakten mellem hund og fører i øvelsen.

Først med kort afstand og herefter større og større afstand. Denne øvelse vil på sigt vise sig at være fantastisk i forhold til indlæring på stopfløjt, hvor hunden efter kommandoen og udførelsen af stop, som hovedregel skal flytte sig for at få kontakt med hundeføreren. Hvis hunden tidligt i indlæringen har fået den erfaring, at den må flytte sig rundt, inden for et begrænset område, vil den i forbindelse med stopfløjt eller andre situationer flytte sig minimalt for at skabe kontakt til føreren.

God træning!

I løbet af sommeren bringer vi her på hjemmesiden hver uge en ny artikel i serien om hundetræning. Artiklerne er skrevet af Danmarks Jægerforbunds jagthundekonsulent Ove Dam Hedegaard.