OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. april 2023

Webinarer skal styrke den kommunale DJ-indsats

Hen over foråret og sommeren lancerer DJ en række webinarer, som skal klæde de frivillige på til en styrket kommunal indsats på en række vigtige områder. Du kan allerede nu tilmelde dig de første otte webinarer.

Der er behov for en styrkelse af den kommunale interessevaretagelse hos udvalgsmedlemmer, grøntrådsrepræsentanter, DJ-repræsentanter i de lokale friluftsråd og andre DJ- repræsentanter, der arbejder frivilligt med emnet. For at imødekomme dette behov har jægerforbundet planlagt en række webinarer med forskelligt og relevant indhold, som vil blive offentliggjort over den kommende tid. Webinarerne skal bakke op om de frivillige, og ambitionen er klar; det skal blive nemmere at være frivillig, og de frivillige skal have bedre redskaber til at løse opgaven.

Det er foreløbigt muligt at tilmelde sig otte webinarer med overskrifterne:

Ved at klikke i ovenstående links kan du læse mere om hvert enkelt emne og tilmelde dig webinaret. Hold øje med aktivitetskalenderen her på hjemmesiden, hvor vi løbende vil lægge nye webinarer op.