Offentliggjort den: 15. november 2023

Værn om din hørelse

De fleste jægere anvender høreværn under jagt og skydetræning. Vigtigheden af at beskytte sin hørelse kan imidlertid ikke understreges nok, og nu peger forskning på, at risikoen for at udvikle demens øges markant for personer med høretab.

Tekst: Christian Lang Jensen

Hørelsen er en ganske kompliceret og følsom størrelse, og derfor er høreskader som udgangspunkt irreversible. Det er altså ikke muligt at operere sig ud af et høretab i det indre øre. Samtidig tegner forskningen et billede af, at det er individuelt betinget, hvor længe man kan tåle overeksponering af støj.

De seneste år er der forsket i sammenhængen mellem nedsat hørelse og risikoen for at udvikle demens. Ifølge en rapport fra The Lancet Commission er høretab den største modificerbare risikofaktor for demens, da den udgør otte procent. Det vil sige, at otte procent af demenstilfældene med stor sandsynlighed kan forsinkes eller helt undgås, hvis personer med høretab søger hjælp til at forbedre hørelsen. Til sammenligning udgør rygning fem procent og fysisk inaktivitet to procent.


Læs hele den flot opsatte artikel og se billeder og film - klik her!