Offentliggjort den: 28. november 2023

90 pct. truede habitattyper skal genoprettes inden 2050

Medio november enedes Europa-Parlamentet og Ministerrådet om EU's naturgenopretningsforordning, som sætter rammen for de kommende årtiers genskabelse af land- og havområder.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Da forhandlere fra Europa-Parlamentet og Ministerrådet den 9. november nåede til enighed om indholdet af Unionens naturgenopretningsforordning, skete det efter længere tids tovtrækning om forordningens indhold.

Forordningen sætter et mål for, at EU skal genoprette mindst 20 pct. af EU’s land- og havområder inden 2030 og alle økosystemer, der trænger til genopretning inden 2050. For at nå disse mål skal EU-landene genoprette mindst 30 pct. af de habitattyper, der er omfattet af den nye lov, til en god stand i 2030, stigende til 60 pct. i 2040 og 90 pct. i 2050.

Oprindelig havde Parlamentet fjernet landbrugsøkosystemerne fra forordningen, men det kom tilbage efter forhandlingerne med Ministerrådet. Den detalje er vigtig for bl.a. de danske jægere, og derfor er Danmarks Jægerforbund positive:

- Det handler om at understøtte levesteder, forklarer Jakob Bergmann Nielsen, Chefkonsulent, Natur- og vildtpleje samt landbrug i jægerforbundet og uddyber:

- Vi har brug for robuste økosystemer for at producere bæredygtige fødevarer. Der er brug for fisk i havet og for insekter til at bestøve afgrøderne. Naturgenopretningsforordningen i sin helhed og re-introduktionen af mål for genopretning er landbrugsøkosystemerne er alt sammen vigtigt for jægerne, såvel som for alle andre, der kærer sig om naturens ve og vel. Vi taler her om genopretning og beskyttelse af de økosystemer vi som jægere høster af, altså hele grundlaget for bæredygtigt jagt i fremtiden, siger Jakob Bergmann Nielsen.

FACE og NJS analyserer detaljer

Forordningen mangler stadig at blive vedtaget af Parlamentet og Rådet, hvorefter den nye lov vil træde i kraft 20 dage senere.

Sammen med FACE, som er en forkortelse for Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU, er den europæiske sammenslutning af jagtorganisationer fra 37 lande i Europa, vil Nordisk Jægersamvirke (NJS) - som Danmarks Jægerforbund også er en del af - i den kommende tid analysere detaljerne i forordningen. Det vil f.eks. være vigtigt at forstå, hvordan referencebasisniveauet er fastsat for medlemsstaterne, dvs. hvilken situation de sammenligner med, når de vedtager deres genopretningsmål - f.eks. om de er præ-industrielle.

Aftalens nøjagtige ordlyd er endnu ikke offentliggjort.