Offentliggjort den: 08. september 2023

Tilpasning af jagttider på kronhind, då og kalve

Mulighed for tilpasning af regionale jagttider er første skridt mod en langsigtet løsning på hjortevildtforvaltningen i Danmark. DJ opfordrer jægerne til hurtigst muligt at give inputs til de regionale hjortevildtgrupper.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

I erkendelse af, at den danske hjortevildtforvaltning har befundet sig i en turbulent periode - bl.a. med lovforslag der blev udskudt og til sidst helt aflyst – åbnes der nu - efter indstilling fra den nationale hjortevildtgruppe - op for første skridt i retning af en større og mere langsigtet løsning. For mens processen med udarbejdelse af en langsigtet plan for forvaltningen af kron- og dåvildt fortsætter i de regionale og den nationale hjortevildtgruppe, er der også behov for kortsigtede værktøjer.

Lige nu er situationen nemlig den, at der er en fortsat øget vækst i bestandene af kronvildt og dåvildt. Det er baggrunden for, at der nu gives mulighed for regionalt at tilpasse jagttiderne på kronhind, då og kalve. Det skal ske med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2024.

- Det er derfor helt afgørende, at jægerne kommer med inputs til deres regionale hjortevildtsgruppe nu. Det kan være svært for de regionale repræsentanter at have fingeren på pulsen ude i alle hjørner af deres områder, så det er vigtigt at de lokale kræfter bliver aktiveret, så de kan byde ind, lyder opfordringen fra formanden for Danmarks Jægerforbunds hjortevildtudvalg, Torben Schulz Jensen.

Han understreger, at der kun er tale om tilpassede jagttider på hundyr og kalve, da det er her, man skal sætte ind, hvis bestanden skal bringes ned.

- Jeg er også nødt til igen at understrege, at muligheden for at tilpasse jagttiderne er første skridt i en større plan. Men det er altså det, opgaven drejer sig om lige nu. Det store, forvaltningsmæssige perspektiv, den langsigtede løsning, arbejdes der videre med, og det kommer vi til at kommunikere meget mere om senere, lyder det fra hjortevildtformanden.

De regionale hjortevildtgrupper skal via deres regionale sekretær senest den 1. november 2023 indmelde forslag til nye jagttider for hind, då, kron- og dåkalv til sekretæren for den nationale hjortevildtgruppe. Det er derfor nu, at bl.a. jægerne skal i gang med at give deres inputs. DJ-hjortevildtsrepræsentanter bruger det normale fora i jægerforbundet, så jægerrådene bliver centrale bindeled mellem lokale medlemmer og de regionale beslutninger i den kommende tid.

Mål for kron- og dåvildt

  • Kønsforholdet skal på det lokale niveau tilstræbes at være 1:1. Den Nationale Hjortevildtgruppe finder kønsforhold under 1;1,5 acceptable
  • På det lokale niveau skal alderssammensætningen af både han-og hundyr sikre, at der findes individer i alle aldersmæssige udviklingstrin
  • Befolkningen skal sikres bedre muligheder for at opleve vildtet
  • Bestandene skal spredes til egne, hvor de er ønskede af de respektive regionale grupper
  • Bedre geografisk spredning
  • Færre skader på mark og i skov
  • Jagten skal udøves i overensstemmelse med vildtforvaltningsrådets etiske regler
  • Forvaltningen skal være bæredygtig (krydsfelt mellem økonomiske, sociale og biologiske hensyn)