Offentliggjort den: 26. september 2023

Termisk kikkert og lysforstærkende sigte forbudt

Lysforstærkende og termisk udstyr er næsten blevet hvermandseje blandt jægerne, og man kan nemt blive fristet til at medbringe udstyret på jagt, men må man det? Nej! Udstyret må kun bruges til regulering af mårhund og vaskebjørn.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen og Jesper Kjær Illemann

I Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber fremgår det, at der til jagt ikke må anvendes ”... elektronisk udstyr til lokalisering af vildtet, herunder varmesøgende apparater og apparater med elektronisk billedforstærkning”.

Dette er et entydigt forbud mod anvendelsen af elektronisk udstyr til lokalisering (og evt. efterfølgende nedlæggelse og opsamling) af vildt i forbindelse med jagt og regulering, der jo som udgangspunkt skal ske indenfor jagtlovens almindelige regler.

Hvornår begynder jagten?

Som en nærmere præcisering af, hvornår jagten starter og afsluttes, har den daværende Skov & Naturstyrelse i en skrivelse af 2. februar 2006 udlagt jagtretten således:

”Jagtretten består i retten til at efterstræbe vildtet ved at forfølge, opsøge, nedlægge og efterfølgende sætte sig i besiddelse af vildtet”.

Der er derfor ikke tvivl om, at jagtlovens intention og forståelse af ”jagt” dækker alle handlinger der har til hensigt at efterstræbe vildt. I praksis betyder det, at man ikke må anvende termiske spottere til at lokalisere vildt med det formål at efterstræbe det og eventuelt nedlægge det, og at man heller ikke efterfølgende må anvende termiske spottere til at finde eventuelt nedlagt vildt.

Må en håndholdt spotter så ikke bruges til at kigge på bukke i  ugen op til bukkepræmieren? Jo, da der i denne situation ikke medbringes skydevåben, og der ikke er tale om at spotteren medbringes på jagt. Der ligger ikke domme for, hvor grænsen går, men som udgangspunkt skal man ikke medbringe en spotter på jagt eller regulering, medmindre der entydigt er tale om regulering af mårhund eller vaskebjørn.

Kræver det tilladelse?

Det kræver ifølge våbenloven tilladelse fra politiet at sætte sig i besiddelse af ”Optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster”.

Det betyder, at lysforstærkende og termiske sigtekikkerter eller clip on-systemer, der kan monteres på riflen, eller blot på den almindelige sigtekikkert, kræver en våbentilladelse fra politiet. Tilladelsen, som er gratis, skal, ligesom andre våbentilladelser, medbringes i forbindelse med anvendelsen af udstyret.

Håndholdte termiske og lysforstærkende spottere kræver derimod ikke tilladelse og kan dermed købes og besiddes af hvem som helst.

Hvad må man så?

Som skrevet i indledningen af denne artikel er det i forbindelse med jagt ikke tilladt at anvende: ”... elektronisk udstyr til lokalisering af vildtet, herunder varmesøgende apparater og apparater med elektronisk billedforstærkning”, men termisk og lysforstærkende spottere kan under visse betingelser anvendes til regulering af mårhund og vaskebjørn – og kun mårhund og vaskebjørn.

Lysforstærkende sigtemidler må dog kun anvendes i forbindelse med regulering på anlagte foderpladser, og termiske sigtemidler må ikke anvendes til noget som helst i Danmark.