OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. maj 2023

Tænketanken Hav – og hvorfor DJ er med

Danmarks Jægerforbund er medlem af Tænketanken Hav - en platform, som skal Tænketanken har som skal bygge bro mellem natur og erhvervsinteresser.

Tekst: Sabina Rohde

Havmiljøet har været overset i årtier og nu kan vi konstatere at havet er under et stort pres. Generelt set er miljøtilstanden dårlig, og biodiversiteten er i frit fald. For de jagtbare arter har havets tilstand også en betydning. Blandt andet er mange af vores trækvildtarter er afhængige af vores kystnære lavvandede områder når de søger føde på deres træk. Med vores medlemskab i Tænketanken Hav har vi som medlemsorganisation mulighed for at få adgang til en masse viden om havet, og vi kan også komme med input til hvor vi ønsker ny og mere viden.

Tænketanken har som fokus at der skal være faglighed bag beslutninger og der skal bygges bro på tværs af natur og erhvervsinteresser. En stor del af foreningens virke er at indsamle viden og komme med anbefalinger i forhold til hvordan vi kan passe bedre på vores hav. Tænketanken ønsker ligesom Jægerforbundet, at vores hav forvaltes efter en økosystembaseret tilgang. En økosystembaseret forvaltning vil sige, at vi ser på havet som en helhed, hvor alle de presfaktorer der findes skal vurderes samlet, og det skal sikres, at der ikke sker en overudnyttelse af det naturgivne grundlag.

Problemet er dog det, at samtlige eksperter har vurderet at den gældende havplan ikke er økosystembaseret, selv om den skal være det jf. det direktiv den er udarbejdet efter. Regeringen har meldt ud, at der pt arbejdes med en revision af havplanen og at resultatet af dette meldes ud omkring sommerferien.

Tænketanken Hav har i sig selv ingen beslutningskompetence men formidler viden og kan med deres arbejde være med til at påvirke de aktører, der skaber forandringer og har indflydelse på havets forvaltning. Derudover kan tænketanken via deres formidling også være med til at skabe en folkelig bevidsthed om havet og hvorfor det er vigtigt for os alle at vi har et godt havmiljø.

Tænketanken er etableret og finansieret af VELUX FONDEN i 2021 med 75 millioner i bagagen, og har pt. en arbejdsramme på fem år. Tænketanken er opbygget som en medlemsforening.