OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. marts 2023

Svar fra PAC vedr. udstedelse af jagttegn

Politiets Administrative Center har i dag sendt os følgende skrivelse som svar på de verserende udfordringer med udstedelse af jagttegn.

Løsning på forsinket registrering af PBS-betalinger og udsendelse af jagttegn. På det seneste har der desværre været længere svartider end forventet i kommunikationen mellem Jagtportalen og politiets våbenregister ved udstedelse af jagttegn for det nye jagtår. Dette har betydet, at mange jægere, som indbetaler jagttegnsafgiften via PBS, endnu ikke har modtaget deres jagttegn.

Miljøstyrelsen og politiet har nu fundet en teknisk løsning, som forbedrer svartiderne væsentligt. Dette betyder at alle PBS-betalende jægere kan forvente at modtage deres nye jagttegn for jagtår 2023/2024 inden 1. april 2023. For indbetalinger af jagttegnsafgift foretaget med betalingskort eller ved bankoverførsel, sker produktion og udsendelse af jagttegnet løbende, dvs. som normalt.

Miljøstyrelsen og Politiets Administrative Center samarbejder løbende omkring sikring af en stabil og hurtig kommunikation mellem jagttegnsregisteret og politiets våbenregister. For spørgsmål vedrørende betaling og vildtudbytteindberetning, kontakt MST på mail jagttegn@mst.dk eller telefon 72 54 24 24.


Ovenstående tekst kan også læses på politiets hjemmeside og hos Miljøstyrelsen i løbet af dagen.