Offentliggjort den: 28. september 2023

Strandjægerne efterlyser bedre myndighedshjælp

Miljøstyrelsen har for nyligt lanceret en ny og opdateret hjemmeside. På mange fronter er hjemmesiden en positiv forbedring, som jægerne kan få stor gavn af. Enkelte steder er der dog fortsat mangler, hvorfor Danmarks Jægerforbund er i dialog med Miljøstyrelsen for at presse på for, at de også her når i mål med en optimal kommunikation til alle jægere.

Et område, hvor informationerne på Miljøstyrelsen hjemmeside er mangelfulde, er om vildtreservaterne, hvor især kortbilag, der viser reservatgrænserne, er efterspurgte. Det sammen gør sig gældende for oversigtskort over de fuglebeskyttelsesområder, hvor edderfuglen er på udpegningsgrundlaget, og dermed er fredet.

Det har vi været i dialog med Miljøstyrelsen om, og de har tilkendegivet, at de vil sikre, at der findes løsninger på de manglende kort. For nogle af kortene ligger løsningen ligefor, f.eks. fuglebeskyttelseskortene. Mere problematisk er kortene for de enkelte vildtreservater, da deres afgrænsning skal findes i de bekendtgørelser, der er udarbejdet igennem tiden.

Desværre stammer de fleste af disse bekendtgørelser fra en tid, hvor kortene blev håndtegnet, hvorfor det er en lang proces at lave en samlet digitalisering. Det gør det heller ikke nemmere, at bestemmelserne hen over landet er uensartede, så rent visuelt bliver det svært at lave et digitalt kort, som bliver let læseligt.

Miljøstyrelsens tilbagemelding er derfor, at de i takt med opdateringer af de enkelte reservater generelt vil sikre, at der udarbejdes digitalt informationsmateriale med kort, der viser det enkelte områdes afgrænsninger og regulering. Dette arbejde vil ske over de kommende år. Indtil kortene er på plads henviser Miljøstyrelsen til de gamle bekendtgørelser, hvor der ligger en beskrivelse af afgrænsningerne. Er man fortsat i tvivl, er man velkommen til at henvende sig til Naturstyrelsen eller Miljøstyrelsen med evt. spørgsmål om reservaterne.

- Mange af de manglende kort over reservaterne, som nu kun findes i papirversioner, er stadig OK og direkte brugbare og under alle omstændigheder meget bedre end ingenting. De har fungeret upåklageligt hidtil, og for de reservater, hvor der ikke er sket ændringer, bør jægerne kunne få adgang til dem, siger Christian Trolle Raunstrup, formand for jægerforbundets Strand- og havjagtsudvalg.

Han fortsætter:

- At Miljøstyrelsen i de kommende år gradvist vil forbedre informationen, er ikke godt nok. Fra Danmarks Jægerforbunds side anerkender vi, at digital udvikling koster penge, men er det ikke netop det, som jagttegnsmidlerne er øremærkede til? For os er det vigtigt, at jægerne kan få den nødvendige information fra de ansvarlige myndigheder for at kunne drive en helt igennem lovlig jagt. Derfor vil vi fortsat skubbe på for at Miljøstyrelsen opprioriterer denne vigtige opgave.