Offentliggjort den: 01. maj 2023

Støt storkene

Hjælp storkene med penge til vandhuller, så hjælper du også alle andre arter, der lever i engene, opfordrer Jægernes Naturfond.

Tekst og Foto: Hans Kristensen

Det sydlige Jylland har i dette forår oplevet en sand invasion af storke, heriblandt flere ynglepar. Men tilskudsfodring med fisk og kyllinger ved rederne er uomgængelig, for storkene mangler afgræssede enge og vandhuller, der kan sikre dem tilstrækkelig adgang til naturlige fødeemner.

Derfor har Jægernes Naturfond valgt at hjælpe arten. Det sker i samarbejde med storkene.dk, der bruger donationerne fra jægerne til at etablere vandhuller, som øger fødeudbuddet for de populære fugle og bidrager til biodiversiteten. Fonden håber på mange bidrag til jægernes storkehjælp, der kan støttes på Mobilepay 466220.