Offentliggjort den: 16. november 2023

Stormøde: Nye vinde for fugleudsætningen

Varetager DJ jægerne i Østdanmarks interesser på udsætningsområdet? Mandag aften fik sjællandske jægere mulighed for at få svar fra jægerforbundets politikere og jagtfaglige chef.

Tekst og Foto: Johannes Bojesen

I sin seneste indstilling til miljøministeren anbefalede Vildtforvaltningsrådet – der som bekendt indbefatter Danmarks Jægerforbund – at gråandeudsætning udfases over en femårig periode, og at fasanudsættere skal gennemgå en lovpligtig uddannelse. Samtidig bør der være krav om biotopforbedrende tiltag, der reelt giver bedre natur. Hvis forslaget vedtages, får det konsekvenser for jagt og jægere – ikke mindst i Østdanmark. På den baggrund afholdt Kreds 7-distrikterne Tre (København) og Fire (Nordsjælland) mandag aften stormøde på Hillerød Stadion.

DJ-formand Claus Lind Christensen, jagtfaglig chef Niels Søndergaard og HB-medlem Jens Venø Kjellerup repræsenterede Danmarks Jægerforbund, mens tilhørerne fik mulighed for at høre argumentationen bag Vildtforvaltningsrådets anbefaling og stille spørgsmål.

Mange udfordringer

I et langt og velfunderet indlæg lagde Niels Søndergaard ud med at redegøre for fugleudsætningernes mange udfordringer. Der blev forklaret om bæredygtig jagt og vigtigheden af, at de danske jægeres ageren ikke er etisk angribelig. Samtidig blev de andre grønne organisationers argumenter imod udsætning af fuglevildt gennemgået. På en lang række områder er udsætningerne problematiske samtidig med, at jægere ikke har levet op til deres forpligtigelse til at indberette. At gråandeudsætningerne foreslås helt udfaset skyldes, at de udsatte ænders gener spredes til vilde gråænder, og at fodring og mange fugle i mindre søer og vandhuller ødelægger vandmiljøet. At andeudsætningerne samtidig er det område, hvor indrapporteringerne halter mest, har ikke styrket forståelsen.

Kun tre procent af Danmarks befolkning er jægere, så den ikkejagende majoritets accept af jagten er afgørende. Danmark er et af de lande i Europa, hvor befolkningen er mest positive, men tolerancen gælder ikke udsætning af fugle til jagt.

Claus Lind Christensen forklarede om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet og understregede, at Jægerforbundet hele tiden har arbejdet for at udsætningerne skal fortsætte.

Stormen udeblev

Ændringernes betydning for jagten i Østdanmark gjorde, at der var lagt i kakkelovnen til en ophedet debat med jægerforbundets politikere. Stormløbet udeblev dog, og flere kommentarer fra salen gik mere på temaer om folks accept af jagten og ideer til hvervning af unge medlemmer. Spørgsmålene om de fremtidige udsætningsregler handlede mest om bekymringerne for ”den lille mands” udsætninger, og hvor omfattende kravet om uddannelse ville blive. Her var svaret, at intet endnu er konkret, men panelet nævnte, at uddannelsen målrettet de helt små udsætninger nok ville blive begrænset og måske blot kunne være et webinar.

Mht. biotopforbedringerne var der også bekymring for, hvad de indebærer. Heller ikke her var der noget konkret, men det blev antydet, at opsætning af ducktubes f.eks. kunne høre under ”reelle naturforbedringer”, lige som fuglekasser gør det.

Demokratisk problem?

Der var ved indgangen mulighed for at lægge anonyme spørgsmål i en papkasse. De blev oplæst af ordstyrer Lars Egedal. En anonym spørgsmålsstiller mente, at DJ har et demokratisk problem idet de mange medlemmer i Østdanmark vægter mindre end medlemmerne i mindre befolkede egne. Er DJ primært en organisation for jyder, der ikke varetager jægerne i Østdanmarks interesser? Lød det.

Claus Lind Christensen mente ikke at DJ har et demokratisk problem, og understregede, at DJ hele tiden har arbejdet for at bevare udsætningerne. Med 3 pct. af befolkningen i ryggen, kan jagten i Danmark kun forsvares gennem udøvelse, supplerede Niels Søndergaard: Befolkningens accept af jagten er altafgørende.

En spørger var også bekymret for, om fasanudsætningen helt forbydes efter de ti år, der er skrevet ind i forslaget. Her var svaret, at jægerne nu har ti år til at vise sig ansvaret voksent, herunder at være i stand til at indberette og overholde reglerne.

Ingen indvendinger

Endelig forklarede formanden, at vi skal prise os lykkelige over det danske Vildtforvaltningsråd. Andre lande har ikke samme mulighed for at forhandle direkte med de andre naturorganisationer og udarbejde samlede indstillinger til politikerne på Christiansborg.

Det, der på forhånd lignede en hed aften, endte med at blive en grundig information om udfordringerne for jagt og udsætning i 2023, med en neddæmpet debat om jagtens fremtid og om hvad, ændrede regler betyder for ”den lille mands” jagt. Der var ingen indvendinger imod de fremlagte problemer med fugleudsætning, og der virkede til at være opbakning til DJs indsats.