Offentliggjort den: 14. august 2023

Stor forebyggende effekt

Økokrim er det norske politis ”jernnæve” mod faunakriminalitet. Siden en meget stor sag mod flere jægere for ulovlig aflivning og efterstræbelse af ulv, som blev afgjort i Højesteret i 2016, er den kryptiske dødelighed faldet meget markant.

Tekst: Max Steinar

At operere effektivt imod faunakriminalitet kræver indsigt og viden. Den holdning lå bag, da nordmændene i 1993 oprettede en specialafdeling under norsk politi, Økokrim, med hovedkvarter i Oslo. Økokrim har – som navnet antyder – også at gøre med økonomisk kriminalitet. Under Økokrim er der en særlig enhed, Miljøkrim. Enheden tager sig af seks særskilte områder:

  • Forurening
  • Fauna og flora
  • Kultur og kunst
  • Dyrevelfærd, herunder jagtudøvelse
  • Havbrug
  • Arbejdsmiljø

I denne artikel vil vi koncentrere os om fauna, flora, dyrevelfærd og jagt.

Før Økokrim blev omstruktureret for ca. to år siden, var der 18 personer ansat i Miljøkrim-afdelingen, hvilket da blev reduceret til otte. Til gengæld kan Miljøkrim nu lettere trække på assistance fra kollegaerne i hele Økokrim samt fra de 12 politidistrikter ude i landet. Hvert politidistrikt skal også bekæmpe miljøkriminalitet, og i hvert distrikt er en Miljøkrim- koordinator samt en Miljøkrim-jurist, som det lokale politi i første omgang kan spørge til råds angående miljøkriminalitet.


Ovenstående er et uddrag af en artikel, som blev til efter et interview med lederen af Miljøkrim-enheden i norske Økokrim, førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland. Artiklen blev bragt i juni/juli-nummeret af Jæger, 2023. Læs artiklen i sin helhed her.