Offentliggjort den: 24. november 2023

Stadig uenighed om jagt i strengt beskyttede områder

Torsdag den 23. oktober lagde Christiansborg kulisse til dagens konference, hvor Biodiversitetsrådet offentliggjorde deres anden rapport. Hvad kommer rådet med af anbefalinger, og hvad med jagten?

Tekst: Sabina Rohde
Foto: Claus Lind Christensen

Under titlen Mod robuste økosystemer offentliggjorde Biodiversitetsrådet i denne uge sin seneste rapport. Rapportens emne er den lovgivning, der skal til for at sikre, at tabet af biodiversitet vendes til fremgang. Det overordnede budskab fra rådet er, at Danmark har brug for en biodiversitetslov, der skal sætte en overordnet ramme for den danske indsats på biodiversitetsområdet frem mod 2050.

Rapporten konkluderer, at der er et akut behov for at forbedre den beskyttelse, den danske natur pt. er under, for at lykkes med at vende tabet af biodiversitet til fremgang. En rammelov skal ifølge rådet være med til at sikre en langsigtet retning, men med indbyggede delmål, der løbende kan revurderes. Derudover skal selve lovkomplekset gennemgås.

Biodiversitetsrådet har opstillet en række kriterier for, hvornår natur kan vurderes som værende strengt beskyttet og beskyttet. Rådet estimerer, at kun 1,6 pct. af det danske landareal og 1,9 pct. af det danske havareal kan betragtes som retsligt beskyttede.

Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen deltog på konferencen, hvor rapporten blev præsenteret, og han anerkender, at der skal lovgivning til for at standse tabet af biodiversitet:

- Vi bakker op om en biodiversitetslov, der sætter klare rammer for, hvor vi skal hen med indsatsen. De klare mål er vigtige for den nødvendige styrkelse af biodiversiteten.

Hvad med jagten?

Jagt, lystfiskeri og sankning omtales i rapporten som aktiviteter, der bør undgås i strengt beskyttede områder, og i de beskyttede områder kan det tillades, hvis der foreligger en vurdering af, at det ikke skader biodiversiteten. Det er en opblødning af den tidligere formulering, om end den fortsat tager udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, hvis definition er uklar.

Om biodiversitetsrådet anbefalinger vedrørende jagt i beskyttet natur udtaler Claus Lind Christensen:

- En kommende biodiversitetslov skal ikke som udgangspunkt forhindre rekreativ brug af naturen, herunder jagt. Derfor glædede det mig også at høre næstformanden for Friluftsrådet Steffan Stürup fremføre, at det er Friluftsrådets opfattelse, at Biodiversitetsrådet går for vidt i deres anbefalinger, når de nævner forbud for konkrete rekreative aktiviteter i de beskyttede naturområder. Jægerforbundet er medlem af Friluftsrådet, og vi bakker op, når Friluftsrådet påpeger, at evt. begrænsninger skal ske på baggrund af en konkret vurdering fra område til område. Herunder også jagt og lystfiskeri. Det er helt i tråd med jægerforbundets holdning. Jægerforbundet mener, at en for hård regulering af rekreative aktiviteter er unødvendig og vil sætte den folkelige opbakning til biodiversitetsagendaen på spil. Derfor ønsker vi en case by case tilgang for at kunne vurdere væsentligheden af presfaktorerne for de enkelte områder. Jagt og biodiversitet er ikke hinandens modsætninger.

I den kommende tid ser vi nærmere på de konkrete anbefalinger, rådet er kommet med, med henblik på at kunne give vores indspark til den videre politiske proces, der skal sætte rammen for en fremtidig biodiversitetslov.