OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. april 2023

Søg tilskud til plantning for vildtet

Alle, der ønsker at plante for vildtet i det åbne land, kan søge om tilskud til det hos Naturstyrelsen. Tilskuddet er finansieret via jagttegnsmidlerne, og et godt eksempel på at jægerne bidrager til biodiversitet ved at skabe blivende levesteder igennem vildtplantning.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

Der kan søges om tilskud til plantning til gavn for birkemus, hasselmus og til en ordinær vildtplantning. Kravet for de først to formål er, at der anvendes 95 pct. buske. Den andel kan også anbefales til den ordinære vildtplantning. Det er desuden et krav at der er tale om en varig plantning. Der kan kun anvendes arter efter en specifik artsliste, hvilket fremgår af ansøgningsskemaet.

Arter er hovedsagelig hjemmehørende. Og det er også dem der skaber størst værdi for vildtet, fordi de gavner flest arter og dermed øger den biologiske værdi. Yderligere krav er at plantningen må ikke plantes i strid med Naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Der ydes ikke tilskud til beplantning på sommerhus- og parcelhusgrunde samt fredskovspligtige arealer.

Man kan typisk regne med at få 400-700 planter. Og de kan bruges til levende hegn eller remiser. Der kan også ansøges om planter leveret om efteråret - her er ansøgningsfristen 30. april. Rådgivning om jordbehandling inden plantning, opbygning af vildtplantninger, plantevalg mv. kan fås ved henvendelse til Danmarks Jægerforbund