Offentliggjort den: 22. marts 2023

Søg tilskud hos Friluftsrådet

Har du eller din jagtforening en god idé til et projekt, der forbedrer mulighederne for befolkningens friluftsliv og naturforståelse? Så søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Næste frist for ansøgninger er 15. juni 2023.

Friluftsrådet har en pulje på 15 millioner kr. til uddeling i 2023 til initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens friluftsliv og naturforståelse. Der gives tilskud til lokalt forankrede projekter inden for tre temaer:

  • Fysiske rammer for friluftsliv
  • Vandfriluftsliv og
  • Børn og unges friluftsliv

Der kan søges om støtte fra 20.000 kr. Næste ansøgningsfrist er 15. juni 2023.

Friluftsrådet er både en selvstændig aktør på natur- og friluftsområdet repræsenterende 85 organisationer, men også en samarbejds- og alliancepartner for Danmarks Jægerforbund på såvel centralt som decentralt niveau. Som paraply for friluftslivet har Friluftsrådet som mål at inspirere danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser – i en rig natur, der er værd at opleve.

Friluftsrådet uddeler projektmidler under forskellige temaer med et antal årlige frister - afhængigt af hvor mange midler, der hvert år modtages til uddeling. Midlerne stammer fra overskuddet i Danske Lotteri Spil A/S og et fastsat udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.