OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. marts 2023

Skoven i Skolen relanceres

Skoven i Skolen er et samarbejde mellem nationalparker, naturvejledere, natur- og friluftsorganisationer og vidensinstitutioner om at booste skolers arbejde med natur, naturfag, biodiversitet, klima og grøn udeskole og udeundervisning.

Tekst: Sara Waack-Möller

Skoven i Skolen går i luften med splinterny hjemmeside den 15. marts. Skoleprojektet ”Skoven i Skolen og Udeskole.dk” har siden 1999 udviklet og formidlet viden, ideer og materialer til ude-undervisning i natur og kultur til fri afbenyttelse for skolernes lærere og pædagoger. Projektets hjemmeside har været essentiel for udeskole, udeundervisning samt naturvejledning og bliver flittigt brugt. Denne relancering er resultatet af, at Nationalpark Skjoldundernes Land påtog sig projektet om forankring og fornyelse, der skal frembringe nye inspirerende materialer til udeskole og undervisning i det fri, men også samle op på relevant viden, ideer og materialer, der i forskelligt regi er udviklet i løbet af de sidste 20 år inden for udeskole og undervisning med naturen som ramme.

Det fejrer Skoven i Skolen med et lanceringswebinar den 15. marts fra kl. 15.00-16.00. Webinaret er for alle med interesse for udeskole. Er det dig? Så kom og vær med og tag endelig kollegaerne med!

På webinaret vil der være indlæg fra både forskere og lærere om udeskole i teori og praksis. Skoven i Skolen præsenterer det nye site og de muligheder, det giver dig for inspiration og konkrete værktøjer til udeskole i alle fag, på alle klassetrin – og i både skoven, ved havet, i byen, i åen og i det åbne land.

Samarbejde med de grønne organisationer

Hele projektet omkring relanceringen af Skoven i Skolen er et smukt eksempel på, hvordan mange forskellige grønne organisationer er gået sammen, inddrages og sammen skaber et fælles mål om at understøtte formidling og undervisning i naturen.

Undervejs i forløbet var bålhytten ved Jagtens Hus på Kalø ramme for et netværksmøde mellem de samarbejdende organisationer. Der var deltagere fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening samt repræsentanter fra projektindehaver Nationalpark Skjoldungernes Land. Fokus i projektet er, at netværksdannelse på tværs af de grønne organisationer som på sigt kan afføde nye samarbejdsprojekter.

DJ bidrager med grønne undervisningsmaterialer

Danmarks Jægerforbund har været tovholder for udviklingen af de nye grønne undervisningsmaterialer. Herunder udviklingen af et nytænkende spil om natursyn målrettet udskolingen. Det samme gælder 12 nye undervisningsforløb målrettet indskoling og mellemtrin.

På den nye hjemmeside etableres der mulighed for, at grønne organisationer, naturvejledere, national- og naturparker, samt forsknings- og undervisningsinstitutioner kan få delt egne udeundervisningsmaterialer og artikler. Skoven i Skolen understøtter dermed et andet af jægerforbundets projekter, Bliv NaturligVis, der har særlig fokus på jagt og fiskeri.

Projektet er støttet af Nordea-fonden, 15. juni fonden og Friluftsrådet.

Program for webinaret

Lanceringswebinaret er for alle med interesse for udeskole. Er det dig? Så kom og vær med.

  • 15.00: Velkommen v/ Skoven i Skolen
  • 15.05: Hvorfor skal børn undervises ude? v/ udeskole-forsker Mads Bølling, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og adjunkt ved VIA University College, Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse.
  • 15.15: Skoven i Skolen i praksis v/ lærer Mette Borremose, Skovshoved Skole.
  • 15.25: Præsentation af Skoven i Skolens splinternye hjemmeside v/ Skoven i Skolen
  • 15.35: Skoven i Skolen som redskab og inspiration til udeskole i alle fag og alle klassetrin v/ PhD, forskningsleder og lektor Karen Barfod, VIA University College.
  • 15.40: Natursynsspillet – introduktion til et nyt spil på skoven-i-skolen.dk
  • 15.45: Spørgsmål i plenum
  • 16.00: Tak for i dag.

Meld dig til webinaret her.