Se filmen: Naturen mangler plads

Én af måderne at sikre mere plads til naturen er at udtage landbrugsarealer. Det kan f.eks. være en fordel for landmanden at udlægge et areal på et par meter fra levende hegn, for på den måde at skabe mere natur og spare nogle penge. Se mere i filmen herover.