Offentliggjort den: 29. december 2023

Sammen om hjortevildtet

Voksende bestande af kronvildt og dåvildt skaber i visse områder store problemer. I jagten på løsninger er det afgørende, at lodsejere, jægere, landmænd, skovejere og andre interessenter i fællesskab skaber grundlaget for den forvaltningsmæssige indsats.

Tekst og Foto: Christian Lang Jensen

Bestandene af kronvildt og dåvildt er inden for de seneste 10-15 år fordoblet. Det har betydet, at mange landmænd lider store økonomiske tab, når afgrøder ædes og trampes ned. Skovdriften påvirkes ligeledes økonomisk, når dyrene skræller barken af træerne. Dertil kommer omkostningerne i trafikken, i tilfælde hvor de store dyr har sammenstød med biler på vejene.

Så selvom de voksende bestande af de to store hjortevildtarter er sød musik i ørerne på mange jægere og naturelskere, er der en bagside af medaljen. Som man måske kan fornemme, ligger der en stor udfordring i at få alle involverede parter til at tale sammen og på sigt nå frem til holdbare løsninger.

Læs hele den flot opsatte historie og se billederne her.

Adobe Spark Page