Offentliggjort den: 23. november 2023

Sælfinger-bakterie identificeret

Forskere fra Statens Serum Institut har fundet en ny bakterieart, som kan resultere i ekstremt smertefuld håndinfektion ved håndtering af sæl.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Blandt jægere og fiskere i f.eks. Grønland er det velkendt, at håndtering af sæler i sjældne tilfælde kan føre til ekstremt smertefulde håndinfektioner, også kaldet sælfinger eller spækfinger. Her virker almindelig antibiotikabehandling med penicilliner ikke, så ofte kan infektionen brede sig op i armen og kræve kirurgisk behandling – i gamle dage sågar amputationer.

Nu har forskere fra Statens Serum Institut (SSI) som de første i verden fundet ud af, at infektionen skyldes en særlig og hidtil ukendt mycoplasma-bakterie. Bakteriearten er blevet døbt Mycoplasma phocimorsus (fra phoca: sæl; morsus: et bid), altså sælbids-mycoplasma. Forskerne har også vist, at bakterien er følsom over for andre antibiotika end penicilliner, så behandlingen kan dermed målrettes og risikoen for komplikationer i form af nedsat bevægelighed af hænder og arme kan mindskes.

Det skriver SSI i en pressemeddelelse.

Fundet er sket, efter at SSI gennem en årrække har modtaget og analyseret prøver fra patienter fra Danmark, Norge og Sverige. Sygdommen sælfinger er ikke særlig kendt i Danmark, hvor kun få jægere og fiskere reelt er i berøring med sælerne i forbindelse med den begrænsede regulering, men kendes som sagt i Grønland og også i f.eks. Norge og Finland.

Infektion rammer fingrene hos sælfangere og andre, der håndterer og parterer sæler. Der findes også tilfælde, hvor infektionen er blevet påført i forbindelse med håndtering af ubehandlede sælskind. Sælfinger blev først beskrevet videnskabeligt i 1907, og indtil det danske gennembrud har årsagerne til sygdommen – og eventuelle muligheder for effektiv behandling - været et mysterium.

Artiklen, hvor bakteriearten er karakteriseret og navngivet, er netop udkommet i Int. J. Syst. Evol. Microbiol. Læs den her!