Offentliggjort den: 06. juni 2023

Sådan vender vi Europas biodiversitetskrise i landbrugslandet

Danmarks Jægerforbund har deltaget aktivt i det EU-funderede projekt PARTRIDGE, som netop er afsluttet. Produktet er en række anbefalinger og afprøvninger på hvordan biodiversitet kan øges i dyrkningsfladen, med udgangspunkt i agerhønen som såkaldt paraplyart.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jakob Bergmann Nielsen

Tirsdag den 30. maj markerede en konference i Bruxelles afslutningen på det store Interreg-projekt, nemlig det såkaldte PARTRIDGE med Danmarks Jægerforbunds chefkonsulent Lene Midtgaard i styregruppen. Siden 1990 har EU støttet samarbejde på tværs af unionens landegrænser via initiativet Interreg, hvor samarbejdet mellem nabolandende i EU fremmes.

Læs mere om projektet:

Interreg-projektet har arbejdet med at forbedre landbrugslandets økosystemer, og er nu udmundet i løsningsforslag med fokus på at vende Europas biodiversitetskrise i landbrugslandet.

PARTRIDGE har – som navnet indikerer – gennem syv år haft fokus på agerhønen. Agerhønen er en såkaldt paraplyart blandt landbrugslandets fugle, og som følge deraf er der udført mange videnskabelige undersøgelser som har belyst agerhønens levevis og krav til levesteder. En indsats for agerhønen vil dermed også komme landbrugslandets øvrige arter til gode. Desuden er agerhønen almindeligt anerkendt som indikatorart på landbrugsøkosystemernes tilstand.

PARTRIDGE, som er et samarbejde mellem England, Skotland, Holland, Belgien Tyskland og Danmark, har gennem 10 demosites med tilhørende kontrolsites demonstreret hvordan biodiversitet kan øges i dyrkningsfladen, samt kommet med input hvordan agri-environment schemes, (svarende til bio-ordninger som fra 2023 er introduceret i de danske landbrugsstøtteordninger), skal udformes for at opnå størst mulig effekt og udbredelse i landbruget.

Konferencen den 30. maj sluttede med en paneldebat med bl.a. repræsentanter fra BirdLife Nederlandende, DG AGRI Europa kommissionen og FACE, sammenslutningen af europæiske jagtorganisationer – herunder Danmarks Jægerforbund. Hovedbudskaberne fra panelet var klare:

  • Ingen fødevareproduktion i fremtiden, hvis vi ikke passer på biodiversiteten
  • Vi behøver naturgenopretningsforordningen for at sikre bæredygtig fødevareproduktion
  • Der er brug for at implementerer tiltag i større områder på landskabsniveau, flere landmænd skal med og der skal flere penge til
  • Der er brug for en stærk vision og nye rådgivere, som kan rådgive om tiltag der øger biodiversiteten i det dyrkede land
  • Støttereglerne skal være simple, fleksible og ensartede i EU